دات نت نیوک
Menu

آرشیو اخبار

EasyDNNNews

(( آگهي شناسايي پيمانكار جمع آوري، كنترل و نگهداري سگهاي بلاصاحب شهر زنجان))

shobeyri 0 0 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان به استناد بخشنامه ابلاغي وزارت كشور در نظر دارد نسبت به جمع آوري،كنترل، نگهداري و مديريت سگهاي بلاصاحب شهر زنجان از طريق واگذاري به بخش خصوصي اقدام نمايد.

آگهي مزايده عمومي شماره ( 5 - 97 )؛ فروش لوازم اوراقي، مستهلك و ضايعات فلزي و غير فلزي

shobeyri 0 1 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به فروش لوازم اوراقي،  مستهلك و ضايعات فلزي و غير فلزي را ازطريق برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسنادمزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 4 - 97 )؛ تجهيزات ترافيكي

shobeyri 0 9 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي ذيل را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 2- 97 )؛ واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي شهر زنجان

shobeyri 0 19 رتبه مطلب: 3.0

شهرداري زنجان در نظر دارد حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي شهر زنجان طبق جدول ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي حائز شرايط جدول ذيل كه در اساسنامه آنها فعاليت هاي كشاورزي يا فضاي سبز ذكر شده باشد واگذار نمايد .

RSS
12345678910انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn