دات نت نیوک
Menu

آرشیو اخبار

آگهي مناقصه عمومي شماره(33- 96)
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره(33- 96)

آگهي مناقصه عمومي شماره(33- 96)

سازمان خدمات موتوري شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري امور خدمات فني ، اداري و رانندگي نيمه سنگين را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

  1. برآورد اوليه : 303 / 101/ 591 /5 ريال
  2. مهلت خريد اسناد : از تاريخ انتشار آگهي لغايت 23 /09/ 96 مي باشد.
  3. محل خريد اسناد: زنجان- ميدان بسيج- جنب جايگاه CNG موتوري- سازمان خدمات موتوري شهرداري زنجان تلفن تماس: 33771042
  4. مهلت قبول پيشنهادات از تاريخ 18/ 09 /96 لغايت ساعت 00 /14 مورخ 28 /09 /1396
  5. محل تسليم اسناد: زنجان- ميدان بسيج- جنب جايگاه CNG موتوري-  دبير خانه سازمان خدمات موتوري شهرداري زنجان

 6-ميزان و نوع شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه 280.000.000ريال به يكي از طرق

الف)- واريز وجه نقد به شماره حساب 221004309967546001 نزد بانك انصار دروجه سازمان خدمات موتوري

ب)- ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما

ج)- اسناد خزانه

د)-انواع اوراق مشاركت

7- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكالف شهرداري موضوع ماده 10 آئين نامه مالي شهرداري مي باشد.

8-هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

9-پيشنهادات واصله رأس ساعت 14.30روز چهارشنبه مورخ 29 /09/ 1396 در  جلسه كمسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش و بررسي خواهد شد.

10-متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 300.000ريال به شماره حساب 221004309967546001 نزد بانك انصارواريز و اصل فيش آن رابه امور مالي سازمان تحويل نمايند.

11-محل تأمين اعتبار: منابع داخلي سازمان

12-شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.

*-ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گرو مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.*

 

روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی عملكرد 6ماهه اول سال 1396 شهرداري وشوراي اسلامي شهر زنجان
مطلب بعدی شهرداری زنجان به دنبال حجمی‎سازی کارهاست
Print
263 رتبه بندی این مطلب:
4.4
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn