دات نت نیوک
Menu

مديريت برنامه ريزي و توسعه شهرداري زنجان

Text/HTML


 • تحصیلات : كارشناس ارشد شهرسازی (طراحی شهری)

 • متولد : -

Text/HTML


 • معرفی سرپرست اداره

 • نام و نام خانوادگی : سعيد اديبان

Text/HTML

Live Tabs

سوابق :

1.      مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز در سالهاي 74 لغايت 76 و 82 لغايت 87

2.      مدير عامل سازمان تاكسيراني در سالهاي 77 لغايت 79

3.      مدير امور مالي شهرداري در سالهاي 79 و 80

4.      رئيس اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات در سالهاي 81 و 82

5.      مدير برنامه ريزي و توسعه از ديماه سال 88 و ادامه دارد .

معرفي حوزه مديريت برنامه ريزي و توسعه شهرداري اين حوزه تا زمستان سال 88 و برابر چارت سازماني قديم شهرداري بعنوان واحد طرح و برنامه فعاليت داشته و برابر با چارت قديم تنها يکنفر بعنوان دبير طرح و برنامه پيش بيني و ساير نفرات بصورت مامور و تنها عضو جلسات طرح و برنامه لحاظ گرديده بود ، ليکن از ديماه سال 88 و همزمان با شروع به کار مسئوليت اينجانب و با ابلاغ صادره از سوي شهردار محترم ، اين حوزه برابر با چارت سازماني جديد به مديريت برنامه ريزي و توسعه تغيير نام و ارتقاء داده شد و برابر با چارت جديد علاوه بر يک نفر مدير ، 10 نفر نيروي کارشناس و 2 نفر کارشناس مسئول در حوزه هاي کاري و مطالعات اقتصادي ، بودجه ، آمار و فناوري اطلاعات و رايانه ، بهبود روشها ، تشکيلات و آموزش و پژوهش و زير نظر مستقيم شهردار محترم فعاليت خواهند نمود . لازم به ذکر است اين حوزه در شهرهاي با جمعيت بالاي پانصد هزار نفر و يا درجه 11 بعنوان يکي از معاونت هاي شهرداري بوده و در شهر زنجان با درجه 10 فعلاً در سطح مديريت پيش بيني گرديده است . از جمله وظايفي که برابر با چارت سازماني جديد به عهده اين حوزه مي باشد مي توان به شرح ذيل اشاره نمود :

ـ طراحي و تهيه برنامه هاي کلي شهرداري اعم از اداري ، مالي ، اجرايي ، خدماتي ، عمراني ، اقتصادي و غيره در قالب برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت .

ـ نظارت بر تهيه و تدوين برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت با مشاركت واحدهاي ذيربط.

ـ اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکيلاتي شهرداري و واحدهاي تابعه . ـ اقدامات لازم جهت پويايي شهرداري و سازمانهاي وابسته و اصلاح فرايندهاي موجود در آن .

ـ تهيه و نظارت مستمر بر اجراي بودجه ، متمم بودجه و اصلاح بودجه ساليانه شهرداري و تطبيق با برنامه هاي مصوب و سياستهاي شهرداري قبل از تقديم به مراجع تصويب کننده .

ـ پيگيري امور مربوط به سيستمهاي اطلاعاتي ،نرم افزاري و فن آوريهاي جديد و تمرکز و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط و ارائه خدمات لازم در اين خصوص به کليه حوزه هاي شهرداري .

ـ انجام برنامه هاي پژوهشي و ارتباط با مراکز تحقيقاتي و ايجاد پايگاه اطلاعاتي مرتبط با برنامه هاي شهري و شهرداري .

ـ بررسي و شناسايي دوره هاي آموزشي مورد نياز مديران و کارکنان شهرداري و نظارت بر اجراي آن در قالب برنامه هاي آموزشي . ـ برنامه ريزي به منظور برقراري ارتباطات اصولي با سازمانهاي تخصصي بين المللي که در زمينه بهبود امور شهر تلاش مي کنند .

ـ تهيه دستورالعملهاي آموزشي و کارآموزي کارکنان شاغل جهت آشنايي بيشتر با وظايف ، قوانين و ضوابط مورد عمل .

ـ انجام مطالعات و تحقيقات لازم در راستاي وظايف و ماموريتهاي شهرداري با هدف تامين رفاه و آسايش بيشتر و بهتر براي شهروندان متناسب با شرايط جغرافيايي و اجتماعي .

ـ انجام طرحهاي ميداني و پژوهشي در مسائل شهري .

ـ برنامه ريزي به منظور تعيين نحوه برقراري ارتباط و تعامل بين شهرداري با مراکز علمي و دانشگاهي داخل و خارج کشور .

ـ تهيه و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهاي لازم جهت بهبود روشها و گردش کار واحدهاي تابعه و ايجاد هماهنگي و وحدت عمل .

ـ ارايه خدمات مشورتي در زمينه بهبود سيستمها و روشهاي گردش کار به واحدهاي تابعه شهرداري و سازمانهاي وابسته .

ـ نظارت و بررسي نحوه گردش کار هر يک از واحدهاي شهرداري به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تجديد نظر در سيستم و روشهاي انجام کار در جهت بهبود و بالندگي سازمان .

ـ تهيه و تنظيم نظام اداري مبني بر تکريم ارباب رجوع بر اساس سيستم اطلاع رساني منسجم و پويا .

ـ انجام بررسيهاي مربوط به برآورد کليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليتهاي مختلف

ـ اقدام در بررسي و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزينه هاي سازمانهاي تابعه شهرداري .

ـ نظارت بر تعيين و تخصص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا .

ـ انجام مطالعات و بررسي اثرات اقتصادي طرحها و پروژه هاي عمراني در شهر .

ـ نظارت بر جذب بهينه اعتبارات در طرحهاي مصوب . ـ اقدام در جهت اجراي مدل هاي مصوب جهت تخصيص بهينه اعتبارات بين طرحها ، برنامه ها و اهداف کلي برنامه هاي چشم انداز توسعه .

 

عملكرد واحد آموزش شهرداري زنجان تا  پايان بهمن ماه  سال 95

رديف

عنوان دوره

مدت دوره

تعداد شركت كنندگان

تاريخ برگزاري

مجري برگزار كننده دوره

1

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي بخش عمومي

4 ساعت

8 نفر

25/1/95

امور اقتصادي و دارايي استان

2

همايش بين المللي سكونتگاههاي فقيرنشين شهري

16 ساعت

2 نفر

15و 16/2/95

همايش بين المللي سكونتهاي فقيرنشين

3

سمينار تخصصي مفهوم توسعه در قرن بيست و يكم و نقش و جايگاه دولت در آن

4 ساعت

2 نفر

5/3/95

سازمان برنامه و بودجه استان

4

سمينار آموزشي اخلاق در مديريت و حكمراني در نهج البلاغه

4 ساعت

4 نفر

29/2/95

سازمان برنامه و بودجه استان

5

دوره آموزشي آآطبقه مشاغل كاركنان

8 ساعت

5 نفر

4/3/95

سازمان برنامه و بودجه استان

6

همايش تخصصي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

8 ساعت

2 نفر

6/3/95

معاونت حمل و نقل شهرداري شيراز

7

كنفرانس ملي احياء و ساماندهي رودخانه‌هاي شهري

8 ساعت

1 نفر

20/2/95

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

8

دوره آموزشي سند چشم انداز 20 ساله

8 ساعت

120 نفر

25 و 24/3/95

شهرداري زنجان

9

سمينار يك روزه امر به معروف و نهي از منكر در سال 95 براي مديران

4 ساعت

5 نفر

15/3/95

سازمان برنامه و بودجه استان

10

سمينار آموزشي اخلاق در مديريت و حكمراني در نهج البلاغه

 

4 ساعت

5 نفر

29/2/95

سازمان برنامه و بودجه استان

11

دوره آموزشي ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسلام

12ساعت

4 نفر

20/3 الي 10/4/95

سازمان برنامه و بودجه استان

12

سمينار تخصصي اقتصاد مقاومتي

4 ساعت

5 نفر

21/4/95

سازمان برنامه و بودجه استان

13

اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل در حوزه مديريت شهري

4 ساعت

5 نفر

6/5/95

سازمان برنامه و بودجه استان

14

سبك زندگي سالم

4 ساعت

12 نفر

13/5/95

سازمان برنامه و بودجه استان

15

همايش زيرساخت و فرصتهاي سرمايه‌گذاري

16 ساعت

2 نفر

2و1/6/95

همايش شهر هوشمند

16

ايمني در محيط كار

8 ساعت

70 نفر

3و2/6/95

جهاد دانشگاهي زنجان

17

سمينار تخصصي بهبود سلامت اداري

16 ساعت

9 نفر

16و15/6/95

مركز آموزش و پژوهش توسعه آينده‌نگري كشور

18

شيوه‌هاي تعامل با كاركنان متمايز

8 ساعت

3 نفر

11/6/95

سازمان برنامه و بودجه استان

19

دوره‌ مجازي دولت الكترونيك

8 ساعت

50 نفر

(مديران)

13/6/95

جهاد دانشگاهي زنجان

20

دوره مجازي مهارتهاي سازماني فناوري اطلاعات

10 ساعت

50 نفر

(مديران)

23/6/95

جهاد دانشگاهي زنجان

21

ضابطين قضايي

8 ساعت

23 نفر

14و12/7/95

اداره كل دادگستري زنجان

22

سيمنار تاريخ شهر زنجان

4 ساعت

فراخوان

13/7/95

شهرداري زنجان

23

سمينار پدافند غيرعامل

8 ساعت

2 نفر

13و12/7/95

كنفرانس ملي پدافند غيرعامل

24

ضوابط و مقررات مناسب‌سازي ساختمانها

6 ساعت

فراخوان

15/7/95

سازمان نظام مهندسي

25

نقش فرهنگ در برنامه‌ريزي توسعه

4 ساعت

3 نفر

5/7/95

سازمان برنامه و بودجه

26

آشنايي با اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم

4 ساعت

8 نفر

8/7/95

اتاق بازرگاني استان زنجان

27

روخواني قرآن

30 ساعت

138 نفر

18/3 الي15/4/95

شهرداري زنجان

28

همايش قير و آسفالت

20 ساعت

2 نفر

13 الي11 آبان

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

29

توسعه سلامت، ايمني و محيط زيست

8 ساعت

4 نفر

27 شهريور

دبيرخانه همايش ملي توسعه سلامت

30

مشاركت بخش عمومي-خصوصي

8 ساعت

4 نفر

13/8/95

سازمان برنامه و بودجه استان

31

پدافند غيرعامل و توسعه پايدار

16 ساعت

2 نفر

13و12 مهر

دبيرخانه پدافند غيرعامل

32

مديريت و مهندسي سيلاب

16 ساعت

1 نفر

17و16 آبان

كنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب

34

همايش دواير حقوقي

24 ساعت

3 نفر

8-10 دي

مشهد مقدس

35

مناسب‌سازي ساختمانها

6 ساعت

8 نفر

25/9/95

اداره كل راه و شهرسازي زنجان

36

آزمون غير حضوري كاركنان

60 ساعت

236 نفر

24 دي

علمي و كاربردي سازمان همياري

37

همايش مديريت شهري (شهر ايده‌آل)

32 ساعت

6 نفر

27 الي 30 آذر

مركز همايشهاي شهر ايده‌آل

38

نقش حافظه در موفقيت و كار

4 ساعت

3 نفر

16/9/95

سازمان برنامه و بودجه

39

اخلاق حرفه‌اي و مسئوليت اجتماعي

4 ساعت

2 نفر

30/9/95

سازمان برنامه و بودجه

40

تصميم گيري و تفكر سيستمي

4 ساعت

4 نفر

30/9/95

سازمان برنامه و بودجه

41

مديريت ريسك

4 ساعت

6 نفر

26/7/95

سازمان برنامه و بودجه

42

ICDL

130 ساعت

18 نفر

 شروع آذر ماه

جهاد دانشگاهي

43

Auto Cad

30 ساعت

14 نفر

 شروع 1 بهمن

جهاد دانشگاهي

44

Etabs

70 ساعت

13 نفر

شروع 2 بهمن

جهاد دانشگاهي

45

GIS

30 ساعت

12 نفر

شروع آذر ماه

جهاد دانشگاهي

46

Matlab

30 ساعت

14 نفر

شروع آذر ماه

جهاد دانشگاهي

47

قوانين و مقررات بازنشستگي

16 ساعت

2 نفر

27 و 28 دي ماه

آموزشگاه نو بانگ انديشه

48

روشهاي نوين احصاء درآمد پايدار

16ساعت

3 نفر

25و24 آذر

شوراي اسلامي استان مازندران

49

كنگره ملي زنان موفق ايران

8 ساعت

4 نفر

بهمن ماه

استانداري تهران

50

همايش احصاء درآمد

16 ساعت

3 نفر

5 و 6 بهمن

استانداري مازندران

51

همايش بين‌المللي گردشگري ايران

24 ساعت

6 نفر

10 و 11 اسفند

مازندران

52

اصول بازرسي

8 ساعت

40 نفر

بهمن ماه

آموزشگاه نو بانگ انديشه

53

نرم افزار آموزشي عوارض خودرو

8

47 نفر

11/11/95

شهرداري زنجان

54

فرماندهي حريق و حوادث

48ساعت

25 نفر

23 الي 26 بهمن

شهرداري زنجان

55

كنفرانس بين‌المللي مديريت جامع بحران

16 ساعت

3 نفر

26 و 27 بهمن

سازمان بحران كشور

56

دوره آموزشي آسفالت

24ساعت

15 نفر

7 الي14 اسفند

بسيج نظام مهندسي

 
 

برنامه‌هاي آموزشي پرسنل شهرداري زنجان تا آخر سال 95

رديف

عنوان دوره

مدت دوره

تعداد شركت كنندگان

تاريخ برگزاري

مجري برگزار كننده دوره

1

Spss

37 ساعت

14 نفر

شروع اسفند

جهاد دانشگاهي

2

SQL Server

50 ساعت

12 نفر

شروع اسفند

جهاد دانشگاهي

3

Acsess

26 ساعت

18 نفر

شروع اسفند

جهاد دانشگاهي

4

Pawer Ponit

20 ساعت

14 نفر

شروع اسفند

جهاد دانشگاهي

5

متره و برآورد

8 ساعت

11 نفر

شروع اسفند

جهاد دانشگاهي

6

Comfar

24 ساعت

6 نفر

شروع اسفند

جهاد دانشگاهي

7

Synchro

20ساعت

3 نفر

شروع اسفند

جهاد دانشگاهي

8

Alimsun

20ساعت

3 نفر

شروع اسفند

جهاد دانشگاهي

9

Free Hands

20ساعت

3 نفر

شروع اسفند

جهاد دانشگاهي

10

آداب نماز

8 ساعت

فراخوان براي كليه پرسنل

شروع اسفند

شهرداري زنجان

11

پيشگيري و كنترل عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي- عروقي

16 ساعت

100 نفر

شروع اسفند

شركت مبتكران دانش‌بنيان آنديا اوسينا (شماره مجوز 504136)

12

مواد مخدر و پيامدهاي سوء آن

6 ساعت

فراخوان براي كليه پرسنل

شروع اسفند

شركت مبتكران دانش‌بنيان آنديا اوسينا (شماره مجوز 504136)

13

ايمني و بهداشت محيط كار

4 ساعت

فراخوان براي كليه پرسنل

شروع اسفند

شركت مبتكران دانش‌بنيان آنديا اوسينا (شماره مجوز 504136)

14

اصول تغذيه و بهداشت

4 ساعت

فراخوان براي كليه پرسنل

شروع اسفند

شركت مبتكران دانش‌بنيان آنديا اوسينا (شماره مجوز 504136)

15

بازآموزي اتوسيون اداري

 

فراخوان براي كليه پرسنل

شروع اسفند

سازمان فاواي شهرداري

 

 

عملكرد واحد آمار و اطلاعات در سال 1395

 

 • بروز رساني مداوم بانك اطلاعاتي مربوط به لوايح ، مصوبات و مكاتبات دريافتي و ارسالي به شوراي اسلامي شهر و پيگيري لازم در خصوص پاسخگويي به مكاتبات دريافتي از سوي شوراي اسلامي شهر و اجراي مصوبات و ... .
 • تهيه مستمر گزارشات پيشرفت  اجرائي از مصوبات شوراي اسلامي شهر بصورت سه ماهه و ارائه به شهردار و ارسال به شوراي اسلامي شهر.
 • پيگيري مستمر اجرا و پاسخگويي به  مكاتبات و مصوبات واصله از شوراي شهر از حوزه هاي مختلف شهرداري طبق دستر شهردار محترم و همچنين لوايح ارسالي به شوراي اسلامي شهر.

گزارش وضعيت لوايح ارسالي به شوراي اسلامي شهر زنجان از ابتداي سال 1395 تا پايان ديماه

شرح عنوان

تعداد/ مورد

لوايح ارسالي

135

تعداد مصوبات ابلاغ شده

69

تعداد لوايحي كه در جلسات علني رد شده است

6

تعداد لوايحي كه بدون طرح در جلسات جهت اقدام از سوي شهرداري برگشت داده شده است.

13

لوايحي كه ابلاغ نشده است

47

 
 

گزارش وضعيت اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر زنجان از ابتداي ابتداي دوره چهارم شوراي شهر زنجان تا پايان مهرماه سال 1395

شرح عنوان

تعداد/ مورد

مصوبات ابلاغي به شهرداري

519

رد لايحه

14

مصوباتي كه در مرحله اجرا بنا به دلايلي متوقف شده

17

مصوبات در حال اجرا

49

مصوبات اجرا شده

439

عدم ابلاغ مصوبات با توجه به اعتراض فرمانداري و ...

141

مصوبات مربوط به شورا

25

تعداد كل صورتجلسات مربوط به جلسات علني شورا در ارتباط به مصوبات شهرداري

141جلسه و 685 بند مصوبه

 
 • تكميل اطلاعات مربوط به سامانه آمار و اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور.
 • تهيه ساير گزارشات آماري درخواستي از سوي ادارات از جمله وزارت كشور و سازمان شهرداريها ، استانداري ، فرمانداري ، سازمان مديريت و برنامه ريزي و ... .
 • تهيه و تنظيم اولين برنامه پنجساله شهرداري زنجان (1399- 1395 ) با همكاري تمامي حوزه هاي مجموعه شهرداري و ارسال در قالب لايحه جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر زنجان.
 • انجام هماهنگيهاي لازم با استانداري در بحث ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان و جمع آوري اطلاعات و عملكرد و مستندات مربوط به سال 94 مجموعه شهرداري زنجان در دو بعد شاخصهاي عمومي مشترك بين دستگاههاي اجرايي استان و بعد شاخصهاي اختصاصي تعريف شده مختص هر دستگاه و انجام ارزيابي داخلي و ارسال به استانداري در راستاي انجام ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي  استان به منظور معرفي دستگاههاي اجرايي برتر در سطح استان. در اين ارزيابي شهرداري زنجان بين دستگاههاي اجرايي استان داراي بيشتري رشد در امتياز كسب شده نسبت به سال ماقبل در بين دستگاههاي اجرايي استان گرديد.
 • تهيه و تدوين كتاب آمارنامه سال 1394 شهر زنجان و پيگيري چاپ و توزيع آن .
 • انجام ساير امور ارجاعي به اين حوزه .

 

(ليست كارهاي پژوهشي انجام يافته  در سال 1395 شهرداري زنجان)

---------------------------------------------------------

 1. قرارداد پژوهشي مطالعه و ثبت ملي و چند مليتي نقلها، داستانها و افسانه هاي آشيقي زنجان بعنوان ميراث ناملموس زنجان و چاپ كتاب مربوطه  و ورود به ICCN .
 2. قرارداد حمايت از تاليف و چاپ كتاب علمي و دانشگاهي " استخوانبندي شهر زنجان ".
 3. قرارداد حمايت از ترجمه و چاپ كتاب علمي و دانشگاهي " طراحي محلات برنامه ريزي".
 4. قرارداد پژوهش، جمع آوري اسناد ومدارك مربوط به ورود شهرداري به انجمن جهاني "شهروندان جاده ابريشم".
 5. قرارداد تهيه و چاپ كتاب " نفيس عكس زنجان" به دو زبان فارسي وانگليسي
 6. احصاء اولويتهاي پژوهشي شهرداري و ابلاغ به تمامي دانشگاههاي شهر و بارگزاري در سايت شهرداري.
 7. قرارداد حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط با موضوعات و اولويتهاي پژوهشي به تعداد 12 مورددر مقطع كارشناسي ارشد ودكتري بشرح ذيل ،كه تا پايان سال موارد ديگري نيز اضافه خواهد شد.

7-1- قرارداد حمايت از رساله دكتري آقاي تقي حيدري با عنوان " تحليل زيست پذيري بافتهاي فرسوده بخش مركزي شهر زنجان"

7-2- قرارداد حمايت از رساله دكتري خانم قمر عباسي با عنوان " تحليل سياستهاي باز آفريني شهري در هسته مركزي شهر زنجان"

7-3- قرارداد حمايت از رساله دكتري خانم شهرزاد مقدم با عنوان " ديالكتيك شهري ، حمل و نقل و پايداري"

7-4- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي ابوالفضل بيگدلي با عنوان " بررسي راهكارهاي افزايش درآمدهاي پايدار شهرداري زنجان با استفاده از بهينه سازي عوارض نوسازي"

7-5- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي يوسف دولتياري با عنوان " تبيين جامعه شناختي عوامل موثر بر نيازها و انتظارات شهروندان نسبت به مديريت شهري (سازمان مسكن و شهرسازي، شوراي شهر و شهرداري زنجان )  "

7-6- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مهسا سياحي با عنوان " طراحي پياده راه شهري در راستاي ارتقاء هويت فرهنگي شهر ( نمونه موردي بلوار شريعتي زنجان )"

7-7- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي بهروز شاكري با عنوان " شرايط صحت اقاله  "

7-8- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فرزانه قره جلو با عنوان " مطالعات كمي، كيفي و آناليز فيزيكي و شيميايي زباله هاي جامد شهري زنجان  "

7-9- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فرناز سلطاني با عنوان " بررسي تاثيرات فرهنگ سازماني و حمايت مديريت ارشد از به اشتراك گذاري دانش بر موفقيت فرآيند بهينه سازي نرم افراز : مطالعه اي در مجموعه شهرداري هاي استان زنجان  "

7-10- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي مهدي قنبري موحد با عنوان " تاثير عدالت سازماني، جو اخلاقي و طراحي مشاغل بر درك فشارهاي عصبي ناشي از كار در بين كاركنان شهرداري زنجان"

7-11- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي محسن مهرپويا با عنوان " امكان سنجي استفاده از نانو سيليس و ميكرو سيليس جهت ارتقاء خواص مكانيكي و دوامي بتن ساخته شده  با سنگدانه هاي بازيافتي ( حاصل از تخريب بتن فرسوده ) و بتن خود تراكم"

7-12- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي سيد سعيد موسوي با عنوان " نقش فروش سهام و مشاركت مردمي در تحقق پذيري پروژه هاي طراحي شهري ( نمونه موردي : سبزه ميدان شهر زنجان )  "

7-13- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم شيما گرجي با عنوان " تاثير معماري در بازگرداندن پويايي حيات شهري در بافت فرسوده با تاكيد بر الگوهاي رفتاري پياده مداري ( نمونه موردي : زينبيه غربي زنجان ) "

7-14- قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي سعيد اديبان با عنوان " ارزيابي وضعيت مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولين جسمي- حركتي و سالمندان به منظور استخراج راهنماي طراحي و اقدامات اجرايي ( نمونه موردي خيابان سعدي وسط، سعدي شمالي و خيابان بعثت ) "

 1. طرح پژوهشي نظرسنجي از شهروندان در تدوين بودجه سال 1396 شهرداري زنجان
 2. انجام امور مربوط به كميته تبليغات و اطلاع رساني هفته پژوهش سال 1396 استان بر اساس ابلاغ صادره از سوي استانداري ( چاپ و نصب بنر در سطح استند هاي شهر، واگذاري كارخانه كبريت جهت برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري ، برگزاري نشست مطبوعاتي دبيران كميته هاي هفته پژوهش استاني و... )
 3. داير نمودن غرفه شهرداري در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و عرضه كارهاي انجام شده .
 4. مشاركت و حمايت از جهاد دانشگاهي در برگزاري رويداد استارتاپ ( اكسير ) با موضوع ايده هاي مديريت شهري و گردشگري .
 5. رونمايي از دو جلد كتاب چاپ شده تا كنون كه تا آخر سال نيز ادامه خواهد داشت .
 6. گردآوري اطلاعات مربوط به سال 1394 دستگاههاي اجرايي و نهادهاي سطح شهر و تدوين كتاب آمار نامه سال 1394 شهر زنجان كه در مراحل پاياني براي چاپ مي باشدودر طي 5سال گذشته كه هرساله اين كتاب منتشر شده بعنوان يك مرجع اطلاعاتي براي دانشجويان ودانشگاهيان در انجام كارهاي تحقيقي وپژوهشي مورد استقبال قرار گرفته است.
 7. طي مراحل عقد قرار داد طرح پژوهشي با عنوان " تحليلي بر زمينه هاي توسعه گردشگري در نواحي شهري با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ، مطالعه موردي شهر زنجان"
 8. طي مراحل عقد قرار داد طرح پژوهشي با عنوان "ارزيابي طرحهاي احداث و بهسازي پاركهاي شهري در شهر زنجان"
 9. طي مراحل عقد قرار داد طرح پژوهشي با عنوان "رضايت سنجي از شهروندان در رابطه با خدمات شهرداري در سال 1395"

و...

 

                              

 

ارتباط با اداره 
آدرس : زنجان - میدان آزادی - شهرداری زنجان

 شماره تماس : 33422027 - 024

شماره همراه : 09121415100 

آدرس الکترونیکی :
saeid_adiban@yahoo.com