دات نت نیوک
Menu

ارتباط مستقیم با مسئولین

ارتباط مستقیم با مسئولین

 • مسيح اله معصومي

  شهردار زنجان

  شهردار زنجان

  1. 02433422000-4
  2. 09123456789
  3. info@zanjan.ir
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • غلامحسن احمدی

  معاون خدمات شهری

  معاون خدمات شهری

  1. 02433329974-5
  2. 09122416803
  3. 3000990008
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سعید ادیبان

  معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

  معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

  1. 02433422027
  2. 09121415100
  3. s_adiban@znmail.ir
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 •  

  معاون مالي و اقتصادي

  معاون مالي و اقتصادي

  1. No Number
  2. 02433422017
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • اصغر عزيزي

  معاون زير بنايي و امور حمل و نقل

  معاون زير بنايي و امور حمل و نقل

  1. No Number
  2. 09123411145
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سيد اسماعيل موسوي

  رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

  رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

  1. No Number
  2. 09121414435
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مبين غايب لو

  رئیس سازمان بهشت زهرا (س)

  رئیس سازمان بهشت زهرا (س)

  1. No Number
  2. 09122429225
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سید اسماعیل موسوی

  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

  1. No Number
  2. 09121414435
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • فرهاد رفیعی

  رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

  رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

  1. No Number
  2. No Number
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • داود نوری ترکمانی

  رئیس سازمان عمران و باز آفرینی شهری

  رئیس سازمان عمران و باز آفرینی شهری

  1. No Number
  2. No Number
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • هاشم نجفی

  رئیس سازمان پسماند شهری

  رئیس سازمان پسماند شهری

  1. No Number
  2. No Number
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مصطفي رضايي

  رئیس سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

  رئیس سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

  1. No Number
  2. 09122415272
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سید حمید موسوی

  مدیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

  مدیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

  1. No Number
  2. 09127426634
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • منیژه ناظری

  رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

  رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

  1. No Number
  2. 09122413108
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • ناصر احمدصفا

  رئیس سازمان سرمایه گذاری ومشارکت مردمی

  رئیس سازمان سرمایه گذاری ومشارکت مردمی

  1. No Number
  2. 09122418696
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سعید بیات

  مدیر منطقه یک شهرداری

  مدیر منطقه یک شهرداری

  1. No Number
  2. 09122410381
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • علی محمدی

  مدیر منطقه دو شهرداری

  مدیر منطقه دو شهرداری

  1. No Number
  2. 09127404179
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • محمد رضا والي زاده

  مدیر منطقه سه شهرداری

  مدیر منطقه سه شهرداری

  1. No Number
  2. 09122419762
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • حسن بابایی

  مدیر امور مالی

  مدیر امور مالی

  1. No Number
  2. 09123422868
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • ابوالفضل بیگدلی

  مدیر درآمدهای عمومی

  مدیر درآمدهای عمومی

  1. No Number
  2. 09123414616
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سمانه شاددل

  مديريت مهندسي و ترافيك

  مديريت مهندسي و ترافيك

  1. 02433423593
  2. 09122419226
  3. Traffic@zanjan.ir
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • احمد تقی لو

  مدیر اداره حقوقی و قراردادها

  مدیر اداره حقوقی و قراردادها

  1. No Number
  2. 09125427389
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • پناهی

  1. No Number
  2. No Number
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مهدی عاقلی

  1. No Number
  2. No Number
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سعید بیات

  معاون شهرسازی و معماری

  معاون شهرسازی و معماری

  1. No Number
  2. No Number
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • نادر رضاییان

  مدیر اداره املاک

  مدیر اداره املاک

  1. 02433422025
  2. 09122410898
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • جعفر خدایاری

  مدير منابع انساني

  مدير منابع انساني

  1. No Number
  2. 09192411848
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • علی هاشمی

  مدیر امور عمرانی

  مدیر امور عمرانی

  1. No Number
  2. 09122419544
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • رضا فرجی

  رئیس اداره حسابداری

  رئیس اداره حسابداری

  1. No Number
  2. 09125414311
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • منصور سلطانی

  مدیر شهرسازی و معماری

  مدیر شهرسازی و معماری

  1. No Number
  2. 09123414902
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 •  

  مسئول ذیحسابی و حسابرسی

  مسئول ذیحسابی و حسابرسی

  1. No Number
  2. No Number
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • محمد مرادی

  مدیر روابط عمومی و بین الملل

  مدیر روابط عمومی و بین الملل

  1. 02433422015
  2. 09123420357
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • محمود حسنی

  مدير اداره حراست

  مدير اداره حراست

  1. No Number
  2. 09125421863
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • علیرضا عماری

  رئیس اداره اموال و انبار

  رئیس اداره اموال و انبار

  1. No Number
  2. 09127413683
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • جمال نسیمی

  رئیس اداره ممیزی و نوسازی

  رئیس اداره ممیزی و نوسازی

  1. No Number
  2. 09125418566
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مجید امیرفضلی

  ارزیابی عملکرد بازرسی وپاسخگویی به شکایات

  ارزیابی عملکرد بازرسی وپاسخگویی به شکایات

  1. 02433422028
  2. 09124419759
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • جهانگیر افشاری

  رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی

  رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی

  1. No Number
  2. 09192417300
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • عبداله براتی

  سرپرست مدیریت نظارت بر امور پیمان ها

  سرپرست مدیریت نظارت بر امور پیمان ها

  1. No Number
  2. 09127721639
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • حجت باقری

  سرپرست مدیریت حمل و نقل و ترافیک

  سرپرست مدیریت حمل و نقل و ترافیک

  1. 02433555506
  2. 09125416850
  3. traffic.zn@zanjan.ir
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • بیوک شامی

  مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

  مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

  1. No Number
  2. 09123422579
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • بهرام حدادی

  مشاور شهردار و مدیر پروژه سبزه میدان

  مشاور شهردار و مدیر پروژه سبزه میدان

  1. No Number
  2. 09121415344
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • فرهاد افراسیابی

  رئیس دفتر شهردار

  رئیس دفتر شهردار

  1. No Number
  2. No Number
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مصطفی صفی زنجانی

  سرپرست معاونت منطقه یک شهرداری

  سرپرست معاونت منطقه یک شهرداری

  1. No Number
  2. 09122418312
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 •  

  معاون منطقه دو شهرداری

  معاون منطقه دو شهرداری

  1. No Number
  2. No Number
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سعيد هاشمي

  سرپرست معاونت منطقه 3

  سرپرست معاونت منطقه 3

  1. No Number
  2. No Number
  3. No Email
  4. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn