دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (21-97 )؛ واگذاري انجام كليه امور خدماتي شهرداري زنجان و سازمانهاي تابعه

shobeyri 0 70 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد. انجام كليه امور خدماتي (خدمات عمومي ، دبيرخانه و تايپ و رايانه ، تلفنچي1، جوشكار2، متصدي كنترل خط1،غسال2 ، سرويسكار ماشين آلات 2، مكانيسين تاسيسات2 و راننده 3)) شهرداري زنجان  و سازمانهاي تابعه را از طريق برگزاري مناقصه به شركتهاي  خدماتي داراي  رتبه 1-7 و صلاحيت از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  به مدت يكسال  واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 20 - 97 )؛ تأمين رنگ ترافيكي سرد و دو جزيي مورد نياز خط كشي معابر شهر زنجان

shobeyri 0 59 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظردارد به منظور تأمين رنگ ترافيكي سرد و دو جزيي مورد نياز خط كشي معابر شهر زنجان را از بين شركتهاي واجد شرايط كه توليد كننده رنگ ترافيكي ( داراي گواهي توليد و بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت) ميباشند را با شرايط و مشخصات و اسناد منضم به پيمان خريداري نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 17 - 97 )؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني

shobeyri 0 233 رتبه مطلب: 2.5

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مزايده عمومي ( 19-97) ؛ واگذاري پاركينگ هاي عمومي واقع در پشت پاساژ تهران، ستاره آبي و ضلع غربي و شرقي مسجد خانم

shobeyri 0 184 رتبه مطلب: 3.0

شهرداري زنجان در نظر دارد پاركينگ هاي عمومي متعلق به خود واقع در پشت پاساژ تهران، ستاره آبي و ضلع غربي و شرقي مسجد خانم را جمعا با ظرفيت 185 دستگاه خودرو بمدت يكسال از طريق مزايده حضوري به شركتهاي خدماتي و انتظامي واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 18 - 97 )؛ عمليات اجراي پروژه هاي ذيل

shobeyri 0 270 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي ذيل را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد .

RSS
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn