دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده عمومي شماره ( 5 - 97 )؛ فروش لوازم اوراقي، مستهلك و ضايعات فلزي و غير فلزي

shobeyri 0 1 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به فروش لوازم اوراقي،  مستهلك و ضايعات فلزي و غير فلزي را ازطريق برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسنادمزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 4 - 97 )؛ تجهيزات ترافيكي

shobeyri 0 9 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي ذيل را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 2- 97 )؛ واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي شهر زنجان

shobeyri 0 20 رتبه مطلب: 3.0

شهرداري زنجان در نظر دارد حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي شهر زنجان طبق جدول ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي حائز شرايط جدول ذيل كه در اساسنامه آنها فعاليت هاي كشاورزي يا فضاي سبز ذكر شده باشد واگذار نمايد .

آگهي مزايده عمومي 3-97نوبت دوم؛ واگذاري اجاره منافع و حق بهره برداري مركز معاينه فني خودرويي سبك

shobeyri 0 5 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان حمل ونقل وبارومسافر شهرداري زنجان در اجراي دستورالعمل سازمان شهرداريها و مدير كل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري به شماره 1568 مورخ 23/ 01 /1395 و بند 3 مصوبه هيئت مديره سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاري اجاره منافع و حق بهره برداري مركز معاينه فني خودرويي سبك خودو هاي سبك خودرا از طريق برگزاري مزايده عمومي به اشخاص حقوقي واجدشرايط اقدام نمايد

آگهي شناسايي پيمانكار جمع آوري، كنترل و نگهداري سگهاي بلاصاحب شهر زنجان

shobeyri 0 188 رتبه مطلب: 4.4

شهرداري زنجان به استناد بخشنامه ابلاغي وزارت كشور در نظر دارد نسبت به جمع آوري، كنترل و مديريت سگهاي بلاصاحب شهر زنجان از طريق واگذاري به بخش خصوصي اقدام نمايد.

RSS
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn