دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده عمومي شماره ( 39 - 96 )

shobeyri 0 1487 رتبه مطلب: 2.3

شهرداري زنجان در نظر داردنسبت به فروش تعدادي از املاك خود،  با كاربري تجاري و مسكوني واقع در شهر زنجان را ازطريق برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

« اصلاحيه »: مناقصه شماره 38-96

shobeyri 0 200 رتبه مطلب: 3.0

«ميزان سپرده شركت در مناقصه شماره 38/96مندرج درروزنامه هاي همشهري ومردم نو مورخ 1/11/96و7/11/96موضوع واگذاري امور مربوط به خدمات شهري (شهرداري زنجان )در سطح منطقه يك 000/000/900/5 ريال و منطقه سه 000/000/100/6 ريال و حداقل رتبه قابل قبول جهت شركت در مناقصه مناطق 1 و 3 شهرداري رتبه 6 انجمن صنفي پيمانكاران اصلاح مي‌گردد»

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 38 - 96 )

shobeyri 0 266 رتبه مطلب: 2.0

شهرداري زنجان در نظر دارد كليه امورات مرتبط با خدمات شهري محدوده مناطق 1 و 3 شهرداري را از طريق برگزاري مناقصه عمومي بصورت حجمي بشرح شرايط اختصاصي و عمومي، فصول و نقشه ها و پيوستهاي اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد .

آگهي مزايده عمومي شماره ( 37 - 96 )

shobeyri 0 1096 رتبه مطلب: 3.8

شهرداري زنجان در نظر داردنسبت به فروش تعدادي از املاك خود واقع در شهر زنجان و يك واحد آپارتمان مسكوني به مساحت 61 متر مربع و به نشاني : تهران، خيابان جمهوري اسلامي، بعد از 30 تير، كوچه گوهرشاد، ساختمان فرهنگيان، پلاك 1، طبقه 4 واحد 21 را ازطريق برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 36 - 96 )

shobeyri 0 211 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي نواحي سه گانه منطقه 1  و منطقه 3 شهر زنجان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي حائز شرايط جدول ذيل كه در اساسنامه آنها فعاليت هاي كشاورزي يا فضاي سبز ذكر شده باشد واگذار نمايد .

RSS
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn