دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 30 - 96 )

shobeyri 0 177 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه  ساخت و نصب پل عابر پياده در پونك را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي برگزاري مزايده تعداد 22 سرتاج سايبان ايستگاههاي اتوبوس

shobeyri 0 163 رتبه مطلب: 4.0

سازمان اتوبوسراني زنجان در نظر دارد براساس تعرفه مصوب سال 96 شوراي محترم اسلامي شهر زنجان نسبت به واگذاري سرتاج ايستگاههاي اتوبوس را به كانون ها و موسسات تبليغاتي داراي مجوز از اداره كل ارشاد اسلامي استان زنجان ازطريق برگزاري مزايده به مدت شش ماه اقدام نمايد.

آگهي مزايده عمومي شماره (29/96/ح/ش)

shobeyri 0 357 رتبه مطلب: 3.0

شهرداري زنجان در نظر دارد تعداد 11 قطعه از آپارتمانها و مغازه هاي متعلق به خود و سازمان خدمات موتوري با كاربري هاي مسكوني و تجاري از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذر نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 28 - 96 )

Anonym 0 558 رتبه مطلب: 2.0

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي ذيل خود را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

آگهي مناقصه عمومي شماره (27/96/ ح/ش)

Anonym 0 417 رتبه مطلب: 2.5

شهرداري زنجان در نظر دارد حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانهاي خود وسازمانهاي تابعه را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقي ( شركت ها و موسسات صلاحيتدار خدمات حفاظتي و مراقبتي  واجد الشرايط ) واگذار نمايد.

RSS
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn