ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

فراخوان

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 35 - 97 )؛ عمليات اجراي پروژه عمراني زيرسازي متفرقه در سطح منطقه 1

آقای شبیری 0 40 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه  عمراني  زيرسازي متفرقه در سطح منطقه 1  را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم، از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي رتبه پايه 3 حقيقي و  5 حقوقي دررشته راه و باند واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

آگهي مناقصه عمومي شماره (34-97 )؛ انجام عمليات مميزي كليه املاك مناطق سه گانه شهرداري زنجان

آقای شبیری 0 53 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد انجام عمليات مميزي كليه املاك مناطق سه گانه  شهرداري زنجان  به صورت مجزاء به روش برداشت مكانيزه در قالب نرم افزار ارائه شده و فرمهاي مميزي  توسط كارفرما و ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني و تشكيل بانك اطلاعات مميزي از آخرين وضعيت بلوكها،املاك،ساختمانها و واحدهاي كسبي به صورت مرحله به مرحله در محدوده شهرزنجان. به شركتهاي داراي حداقل رتبه 3 در حوزه هاي  معماري ، شهرسازي ، نقشه برداري زميني، GIS  وهمچنين داراي توان مالي و تجربه مفيد و موثر در مديريت  پروژه مميزي املاك واگذار نمايد.

آگهي فراخوان عمومي شناسايي سرمايه‌گذار در پروژه ساخت شهرك نمايشگاهي خودرو

آقای شبیری 0 69 رتبه مطلب: 2/0

شهرداري زنجان در نظر دارد اجراي پروژه ساخت شهرك نمايشگاهي خودرويي را به روش سرمايه‌گذاري مشاركتي (مشاركت مدني) به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 30 - 97 )؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي

آقای شبیری 0 68 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي خود را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجدالشرايط واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره 33-97 - نوبت دوم؛ واگذاري امور مربوط به حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانها

آقای شبیری 0 90 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد  امور مربوط به حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانهاي خود وسازمانهاي تابعه را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقي واجدالشرايط ( شركت ها و موسسات صلاحيتدار خدمات حفاظتي و مراقبتي  ) واگذار نمايد.

RSS
1234567
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان