دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده عمومي شماره (  37  - 96  )
shobeyri

آگهي مزايده عمومي شماره ( 37 - 96 )

                                                 آگهي مزايده عمومي شماره (  37  - 96  )                                               

   شهرداري زنجان در نظر داردنسبت به فروش تعدادي از املاك خود واقع در شهر زنجان و يك واحد آپارتمان مسكوني به مساحت 61 متر مربع و به نشاني : تهران، خيابان جمهوري اسلامي، بعد از 30 تير، كوچه گوهرشاد، ساختمان فرهنگيان، پلاك 1، طبقه 4 واحد 21 را ازطريق برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

1 مهلت خريد اسناد :در ساعات اداري از تاريخ   24 /10 /96 لغايت ساعت 00 /14  مورخ   5 /11 /96 ميباشد .

2 محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر بلوار آزادي اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036 و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

3 مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ  1 /11 /96  لغايت ساعت 14   مورخه  11 /11 /96

4 محل تسليم اسناد : زنجان خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

5 ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده : مبلغ سپرده شركت در مزايده به شرح مندرج در ليست قطعات پيوست اسنادمزايده به يكي از طرق :

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري زنجان

ج   اسناد خزانه

د انواع  اوراق مشاركت

6 شركت  درمزايده و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

7 هزينه انتشار آگهي به صورت مساوي و هزينه كارشناسي به تناسب قيمت بر عهده برندگان مزايده خواهد بود .

8- پيشنهادات واصله راس ساعت 30 /15 روز   چهارشنبه    مورخ  11 /11 /96 در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

9 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده ميبايست مبلغ 000 /300  ريال به حساب شماره 3100002448006 بنام شهرداري زنجان نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .

10 شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مزايده و اختيارات و تكاليف مزايده گر و مزايده گزار در اسناد مزايده مندرج ميباشد .*

 

 

 

روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 36 - 96 )
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 38 - 96 )
Print
1384 رتبه بندی این مطلب:
4.0

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn