دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده عمومي شماره (  39  - 96  )
shobeyri

آگهي مزايده عمومي شماره ( 39 - 96 )

آگهي مزايده عمومي شماره (  39  - 96  )

   شهرداري زنجان در نظر داردنسبت به فروش تعدادي از املاك خود،  با كاربري تجاري و مسكوني واقع در شهر زنجان را ازطريق برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

1 مهلت خريد اسناد :در ساعات اداري از تاريخ  18 /11 /96 لغايت ساعت 00/ 14  مورخ   30 /11 /96 ميباشد .

2 محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر بلوار آزادي اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036 و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

3 مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ   24 /11 /96  لغايت ساعت 14   مورخه   5 /12/ 96

4 محل تسليم اسناد : زنجان خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

5 ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده : مبلغ سپرده شركت در مزايده به شرح مندرج در ليست قطعات پيوست اسنادمزايده به يكي از طرق :

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري زنجان

ج   اسناد خزانه

د انواع  اوراق مشاركت

6 شركت  درمزايده و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

7 هزينه انتشار آگهي به صورت مساوي و هزينه كارشناسي به تناسب قيمت بر عهده برندگان مزايده خواهد بود .

8- پيشنهادات واصله راس ساعت   15   روز   يكشنبه    مورخ   6 /12 /96 در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

9 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده ميبايست مبلغ 000 /300 ريال به حساب شماره 3100002448006 بنام شهرداري زنجان نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .

10 شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مزايده و اختيارات و تكاليف مزايده گر و مزايده گزار در اسناد مزايده مندرج ميباشد .*

 

روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

 

 

 

مطلب قبلی « اصلاحيه »: مناقصه شماره 38-96
مطلب بعدی آگهي شناسايي پيمانكار جمع آوري، كنترل و نگهداري سگهاي بلاصاحب شهر زنجان
Print
1985 رتبه بندی این مطلب:
2.6

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn