دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (21-97 )؛ واگذاري  انجام كليه امور خدماتي شهرداري زنجان  و سازمانهاي تابعه
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره (21-97 )؛ واگذاري انجام كليه امور خدماتي شهرداري زنجان و سازمانهاي تابعه

آگهي مناقصه عمومي شماره (21-97 )

شهرداري زنجان در نظر دارد. انجام كليه امور خدماتي (خدمات عمومي ، دبيرخانه و تايپ و رايانه ، تلفنچي1، جوشكار2، متصدي كنترل خط1،غسال2 ، سرويسكار ماشين آلات 2، مكانيسين تاسيسات2 و راننده 3)) شهرداري زنجان  و سازمانهاي تابعه را از طريق برگزاري مناقصه به شركتهاي  خدماتي داراي  رتبه 1-7 و صلاحيت از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  به مدت يكسال  واگذار نمايد.

1 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي 24 /3 /97 لغايت  ساعت 15 /14 مورخ 2 /4/ 97  ميباشد .

2– محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

3 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ  2 /4 /97لغايت ساعت14مورخه 12 /4 /97

4– محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي.

5– ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه 774 /702 /133 /2 ريال  مي باشد كه به يكي از طرق ذيل به شهرداري ارائه گردد:

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرماج –  اسناد خزانه بي نام د – انواع  اوراق مشاركت بي نام  

6 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

7 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده  مناقصه خواهد بود .

8- پيشنهادات واصله راس ساعت 15روز  چهارشنبه مورخ  13 /4 /97در جلسه كميسيون معاملات  كه در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي  تشكيل مي گردد با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

9- متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /500 ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

10 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

11 – شهرداري در رد يا يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

*  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد

 

مديريت ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 20 - 97 )؛ تأمين رنگ ترافيكي سرد و دو جزيي مورد نياز خط كشي معابر شهر زنجان
Print
70 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn