ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

فراخوان

آگهي مناقصه عمومي شماره (37-97 ):

آقای شبیری 0 58 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد انجام عمليات مميزي كليه املاك منطقه 2  شهرداري زنجان  به روش برداشت مكانيزه در قالب نرم افزار ارائه شده و فرمهاي مميزي  توسط كارفرما و ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني و تشكيل بانك اطلاعات مميزي از آخرين وضعيت بلوكها،املاك،ساختمانها و واحدهاي كسبي به صورت مرحله به مرحله در محدوده شهرزنجان. به شركتهاي داراي حداقل رتبه 3 در  يكي از حوزه هاي  معماري ، شهرسازي ، نقشه برداري زميني، GIS  وهمچنين داراي توان مالي و تجربه مفيد و موثر در مديريت  پروژه مميزي املاك واگذار نمايد.

آگهي فراخوان عمومي شناسايي سرمايه‌گذار در پروژه احداث و بهره برداري كافه گل

آقای شبیری 0 103 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد اجراي پروژه احداث و بهره برداري كافه گل را به روش سرمايه‌گذاري مشاركتي (B.O.T) به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي فراخوان عمومي شناسايي سرمايه‌گذار در پروژه احداث و بهره برداري كافه گل شهرداري زنجان

SuperUser Account 0 82 رتبه مطلب: بدون رتبه

 آگهي فراخوان عمومي شناسايي سرمايه‌گذار در پروژه احداث و بهره برداري كافه گلشهرداري زنجان در نظر دارد اجراي پروژه احداث و بهره برداري كافه گل را به روش سرمايه‌گذاري مشاركتي (B.O.T) به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي مزايده عمومي 36-97؛ مديريت اموربهره برداري جايگاه عرضه سوخت CNG موتوري

آقای شبیری 0 62 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان حمل ونقل بارومسافرشهرداري زنجان در نظر دارد مديريت اموربهره برداري جايگاه عرضه سوخت CNG موتوري را با مشخصات مندرج دراسناد مزايده به شركتهاي داراي صلاحيت و مورد تائيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق برگزاري مزايذه عمومي  واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 35 - 97 )؛ عمليات اجراي پروژه عمراني زيرسازي متفرقه در سطح منطقه 1

آقای شبیری 0 159 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه  عمراني  زيرسازي متفرقه در سطح منطقه 1  را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم، از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي رتبه پايه 3 حقيقي و  5 حقوقي دررشته راه و باند واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

RSS
12345678
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان