دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره 24-97 ؛ واگذاري خدمات نقليه شامل انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره 24-97 ؛ واگذاري خدمات نقليه شامل انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري

آگهي مناقصه عمومي شماره 24-97

شهرداري زنجان در نظر دارد خدمات نقليه شامل انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري توسط خودروهاي  سواري( پرايد، پژو، سمند ، L90   ، ريو و....) وانت پيكان، نيسان كفي و كمپرسي و وانت  مزدا  دو كابين  براي واحدهاي ستادي ، امور شهر، عمراني و...  را از طريق برگزاري  مناقصه عمومي  به شركتهاي فعال وداراي تاييديه صلاحيت از اداره تعاون كار ورفاه اجتماعي ( امور حمل ونقل)  يا شركتهايي كه  موضوع اساسنامه آنان انجام امور حمل و نقل  مسافردرون شهري و برون شهري  مي باشد و تاكسي تلفني هاي داراي مجوز از مجمع امور صنفي و داراي سوابق كاري  متناسب با موضوع مناقصه  كه توانايي انجام كار را دارند  برابر مدارك منضم به اسناد مناقصه واگذار نمايد

1 – مبلغ برآورد: 31/484/158/534  ريال   

2 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي 97/4/2لغايت  97/4/11ميباشد .

3 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – شهرداري زنجان– اداره قراردادها .  تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

4 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ  97/4/11لغايت ساعت13/15 مورخه 97/4/21

5 – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 – ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 1/000/000/000 ريال به يكي از طرق :

واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصارشعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان ،  ارائه ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما ،  اسناد خزانه و انواع  اوراق مشاركت  بي نام

7 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

8 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده  مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت 15 شنبه مورخ 97/4/23  درجلسه كميسيون معاملات كه در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي تشكيل مي گردد با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /500ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

11 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

12 – شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

*  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .

 

مديريت ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

 

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 23- 97 )؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 25 - 97 ) نوبت دوم؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي
Print
137 رتبه بندی این مطلب:
3.0

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn