دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره 24-97 ؛ واگذاري خدمات نقليه شامل انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري

shobeyri 0 45 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد خدمات نقليه شامل انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري توسط خودروهاي  سواري( پرايد، پژو، سمند ، L90   ، ريو و....) وانت پيكان، نيسان كفي و كمپرسي و وانت  مزدا  دو كابين  براي واحدهاي ستادي ، امور شهر، عمراني و...  را از طريق برگزاري  مناقصه عمومي  به شركتهاي فعال وداراي تاييديه صلاحيت از اداره تعاون كار ورفاه اجتماعي ( امور حمل ونقل)  يا شركتهايي كه  موضوع اساسنامه آنان انجام امور حمل و نقل  مسافردرون شهري و برون شهري  مي باشد و تاكسي تلفني هاي داراي مجوز از مجمع امور صنفي و داراي سوابق كاري  متناسب با موضوع مناقصه  كه توانايي انجام كار را دارند  برابر مدارك منضم به اسناد مناقصه واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 23- 97 )؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني

shobeyri 0 101 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و  حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 22 - 97 )؛ فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد و نصب و راه اندازي تجهيزات ترافيكي

shobeyri 0 69 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره ( 22-97 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قميت مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به آدرس :  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

آگهي مناقصه عمومي شماره (21-97 )؛ واگذاري انجام كليه امور خدماتي شهرداري زنجان و سازمانهاي تابعه

shobeyri 0 106 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد. انجام كليه امور خدماتي (خدمات عمومي ، دبيرخانه و تايپ و رايانه ، تلفنچي1، جوشكار2، متصدي كنترل خط1،غسال2 ، سرويسكار ماشين آلات 2، مكانيسين تاسيسات2 و راننده 3)) شهرداري زنجان  و سازمانهاي تابعه را از طريق برگزاري مناقصه به شركتهاي  خدماتي داراي  رتبه 1-7 و صلاحيت از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  به مدت يكسال  واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 20 - 97 )؛ تأمين رنگ ترافيكي سرد و دو جزيي مورد نياز خط كشي معابر شهر زنجان

shobeyri 0 88 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظردارد به منظور تأمين رنگ ترافيكي سرد و دو جزيي مورد نياز خط كشي معابر شهر زنجان را از بين شركتهاي واجد شرايط كه توليد كننده رنگ ترافيكي ( داراي گواهي توليد و بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت) ميباشند را با شرايط و مشخصات و اسناد منضم به پيمان خريداري نمايد .

RSS
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn