دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (26/96/ح/ش )
Anonym

آگهي مناقصه عمومي شماره (26/96/ح/ش )

آگهي مناقصه عمومي شماره (26/96/ح/ش )

شهرداري زنجان در نظر دارد خدمات نقليه  به منظور انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري توسط خودروهاي  سواري( پرايد، پژو، سمند ، L90   ، ريو و....) وانت پيكان، نيسان كفي و كمپرسي و وانت  مزدا  دو كابين  براي واحدهاي ستادي ، امور شهر، عمراني و...   به شركتهاي فعال وداراي تاييديه صلاحيت از اداره تعاون كار ورفاه اجتماعي ( امور حمل ونقل)  ، شركتهايي كه  موضوع اساسنامه آنان  انجام امور حمل و نقل  مسافردرون شهري و برون شهري  مي باشد و تاكسي تلفني هاي داراي مجوز از مجمع امور صنفي و داراي سوابق كاري  متناسب با موضوع مناقصه  كه توانايي انجام كار را دارند واگذار نمايد

1 – موضوع مناقصه : بشرح جدول ذيل    

2 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي 25 /4/ 96 لغايت 2 /5 /96ميباشد .

3 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – شهرداري زنجان– اداره حقوقي و عقد قراردادها .  تلفن تماس : 02433420481  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

4 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ  3 /5 /96لغايت ساعت15 /13 مورخه 12 /5 /96

5 – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 – ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه به شرح مندرج در جدول ذيل به يكي از طرق :

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصارشعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما

ج –  اسناد خزانه

د – انواع  اوراق مشاركت

7 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

8 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده  مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت 15/ 14روز شنبه  مورخ 14 /5/ 96در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /300 ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

11 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

12 – شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

*  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 25 - 96 )
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره (27/96/ ح/ش)
Print
227 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn