دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره 28-97؛ امور مربوط به حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانهاي خود وسازمانهاي تابعه
shobeyri

آگهي مناقصه عمومي شماره 28-97؛ امور مربوط به حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانهاي خود وسازمانهاي تابعه

آگهي مناقصه عمومي شماره 28-97

شهرداري زنجان در نظر دارد  امور مربوط به حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانهاي خود وسازمانهاي تابعه را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقي واجدالشرايط ( شركت ها و موسسات صلاحيتدار خدمات حفاظتي و مراقبتي  ) واگذار نمايد.

1 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي 16 /4 /97 لغايت ساعت 14 مورخ 25 /4/ 97 ميباشد .

2– محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

3 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ  25 /4 /97لغايت ساعت13مورخه 4 /5/ 97

4– محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

5– ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه 000/000/000 /2 ريال  مي باشد كه به يكي از طرق ذيل به شهرداري ارائه گردد:

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرماج –  اسناد خزانه بي نام د – انواع  اوراق مشاركت بي نام  

6 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

7 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده  مناقصه خواهد بود .

8- پيشنهادات واصله راس ساعت 15روز شنبه مورخ  6 /5 /97در جلسه كميسيون معاملات  كه در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي  تشكيل مي گردد با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

9- متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /300ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

10 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

11 – شهرداري در رد يا يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

*  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.

 

مديريت ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 26- 97 )؛ حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي شهر زنجان
مطلب بعدی آگهي مزايده عمومي شماره (27-96)؛ مديريت بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات كارخانه توليد آسفالت بناب
Print
101 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn