دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 28 - 96 )

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 209 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي ذيل خود را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

آگهي مناقصه عمومي شماره (27/96/ ح/ش)

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 211 رتبه مطلب: 3.0

شهرداري زنجان در نظر دارد حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانهاي خود وسازمانهاي تابعه را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقي ( شركت ها و موسسات صلاحيتدار خدمات حفاظتي و مراقبتي  واجد الشرايط ) واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره (26/96/ح/ش )

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 76 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد خدمات نقليه  به منظور انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري توسط خودروهاي  سواري( پرايد، پژو، سمند ، L90   ، ريو و....) وانت پيكان، نيسان كفي و كمپرسي و وانت  مزدا  دو كابين  براي واحدهاي ستادي ، امور شهر، عمراني و...   به شركتهاي فعال وداراي تاييديه صلاحيت از اداره تعاون كار ورفاه اجتماعي ( امور حمل ونقل)  ، شركتهايي كه  موضوع اساسنامه آنان  انجام امور حمل و نقل  مسافردرون شهري و برون شهري  مي باشد و تاكسي تلفني هاي داراي مجوز از مجمع امور صنفي و داراي سوابق كاري  متناسب با موضوع مناقصه  كه توانايي انجام كار را دارند واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 25 - 96 )

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 308 رتبه مطلب: 5.0

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي ذيل را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

آگهی مناقصه عمومي شماره 23/96/ح/ش

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 143 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد تامين و اجراي رنگ ترافيكي سرد مورد نياز جهت خط كشي معابر شهر زنجان را به شركتهاي واجد شرايط توليد و اجراكننده رنگ ترافيكي از بين شرکت هاي توليد و اجرا كننده رنگ ترافيكي سرد(داراي رتبه بندي  Aو  Bو  Cو D (رتبه بندي وزارت راه و شهرسازي سال 1390)  به طول 150 كيلومتر با گلاسبيد با شرايط منضم به پيمان واگذار  نمايد

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn