دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده عمومي شماره ( 37 - 96 )

shobeyri 0 376 رتبه مطلب: 5.0

شهرداري زنجان در نظر داردنسبت به فروش تعدادي از املاك خود واقع در شهر زنجان و يك واحد آپارتمان مسكوني به مساحت 61 متر مربع و به نشاني : تهران، خيابان جمهوري اسلامي، بعد از 30 تير، كوچه گوهرشاد، ساختمان فرهنگيان، پلاك 1، طبقه 4 واحد 21 را ازطريق برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 36 - 96 )

shobeyri 0 85 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي نواحي سه گانه منطقه 1  و منطقه 3 شهر زنجان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي حائز شرايط جدول ذيل كه در اساسنامه آنها فعاليت هاي كشاورزي يا فضاي سبز ذكر شده باشد واگذار نمايد .

آگهي مزايده عمومي شماره ( 35 - 96 )

shobeyri 0 103 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به فروش لوازم اوراقي،  مستهلك و ضايعات فلزي و غير فلزي را ازطريق برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسنادمزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

آگهي مزايده عمومي شماره ( 34 - 96 )

shobeyri 0 277 رتبه مطلب: 3.7

شهرداري زنجان در نظر داردنسبت به فروش تعدادي ازقطعات باكاربري مسكوني (4واحدآپارتمان ،11قطعه زمين )متعلق به سازمان عمران را ازطريق برگزاري مزايده عمومي برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره(33- 96)

shobeyri 0 91 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان خدمات موتوري شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري امور خدمات فني ، اداري و رانندگي نيمه سنگين را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

RSS
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn