دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه(63-95): نگهداري فضاي سبز ، بوستانها و ميادين نواحي سه گانه منطقه يك شهرداري زنجان

SuperUser Account 0 179 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مناقصه عمومي شماره (63/95/ح/ش )

شهرداري زنجان در نظردارد  نگهداري فضاي سبز ، بوستانها و ميادين  نواحي  سه گانه منطقه يك شهرداري زنجان  را از طريق مناقصه به شركتهايي كه در اساسنامه و موضوع آن انجام عمليات كشاورزي يا فضاي سبز  پيش بيني شده باشد و...

آگهي مناقصه(63-95): نگهداري فضاي سبز ، بوستانها و ميادين نواحي سه گانه منطقه يك شهرداري زنجان

SuperUser Account 0 185 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مناقصه عمومي شماره (63/95/ح/ش )

شهرداري زنجان در نظردارد  نگهداري فضاي سبز ، بوستانها و ميادين  نواحي  سه گانه منطقه يك شهرداري زنجان  را از طريق مناقصه به شركتهايي كه در اساسنامه و موضوع آن انجام عمليات كشاورزي يا فضاي سبز  پيش بيني شده باشد و...

12345678910انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn