دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

مزايده: غرفه هاي 101 تا 110 مقابل دادگستري

SuperUser Account 0 353 رتبه مطلب: 3.0

مزايده نوبت اول

سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري زنجان در نظر دارد :

غرفه هاي 101 تا 110 مقابل دادگستري  واقع در بلوار 22 بهمن –مجتمع ادارات ،روبروي دادگستري  را از طريق مزايده كتبي بصورت استعلام بهاء به افراد واجد شرايط به صورت اجاره...

مزايده: غرفه هاي 101 تا 110 مقابل دادگستري

SuperUser Account 0 310 رتبه مطلب: بدون رتبه

مزايده نوبت اول

سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري زنجان در نظر دارد :

غرفه هاي 101 تا 110 مقابل دادگستري  واقع در بلوار 22 بهمن –مجتمع ادارات ،روبروي دادگستري  را از طريق مزايده كتبي بصورت استعلام بهاء به افراد واجد شرايط به صورت اجاره...

آگهي مناقصه(62-95): شناسايي پيمانكار به روش EPC پروژه عظيم سبزه ميدان زنجان

SuperUser Account 0 493 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مناقصه عمومي شناسايي پيمانكار به روش  EPC  مناقصه شماره 62/95

پروژه عظيم سبزه ميدان زنجان

شهرداري...

آگهي مناقصه(62-95): شناسايي پيمانكار به روش EPC پروژه عظيم سبزه ميدان زنجان

SuperUser Account 0 500 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مناقصه عمومي شناسايي پيمانكار به روش  EPC  مناقصه شماره 62/95

پروژه عظيم سبزه ميدان زنجان

شهرداري...

12345678910انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn