دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده(54-95): بهره برداري از كارخانجات توليد آسفالت و محصولات بتني

SuperUser Account 0 483 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مزايده عمومي شماره ( 54/95/ ح/ ش)

سازمان عمران شهرداري زنجان در نظر دارد بهره برداري از كارخانجات  توليد آسفالت و محصولات  بتني متعلق به  خود را به صورت مجزاء از طریق مزايده  به اشخاص حقوقي و حقيقي  داراي رزومه كاري مرتبط بصورت عقد قرارداد اجاره بمدت يكسال...

آگهي مزايده(54-95): بهره برداري از كارخانجات توليد آسفالت و محصولات بتني

SuperUser Account 0 483 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مزايده عمومي شماره ( 54/95/ ح/ ش)

سازمان عمران شهرداري زنجان در نظر دارد بهره برداري از كارخانجات  توليد آسفالت و محصولات  بتني متعلق به  خود را به صورت مجزاء از طریق مزايده  به اشخاص حقوقي و حقيقي  داراي رزومه كاري مرتبط بصورت عقد قرارداد اجاره بمدت يكسال...

12345678910انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn