دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه(55-95):اجراي پروژه احداث، تعمير و تجهيز سرويسهاي بهداشتي در منطقه2

SuperUser Account 0 480 رتبه مطلب: بدون رتبه

                                 آگهي مناقصه عمومي شماره (  55   - 95  )

آگهي مناقصه(55-95):اجراي پروژه احداث، تعمير و تجهيز سرويسهاي بهداشتي در منطقه2

SuperUser Account 0 484 رتبه مطلب: بدون رتبه

                                 آگهي مناقصه عمومي شماره (  55   - 95  )

آگهی مناقصه(53-95): امورات خدمات شهري

SuperUser Account 0 596 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مناقصه شماره (53/95/ح/ش )

 شهرداري زنجان در نظر دارد كليه امورات مرتبط با خدمات شهري محدوده معين شده ( به شرح دفترچه پيمان) از منطقه يك و دو  شهرداري را هر كدام بطور مجزا و تفكيك شده را از طريق برگزاري مناقصه عمومي بصورت حجمي به شرح  شرايط...

آگهی مناقصه(53-95): امورات خدمات شهري

SuperUser Account 0 597 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مناقصه شماره (53/95/ح/ش )

 شهرداري زنجان در نظر دارد كليه امورات مرتبط با خدمات شهري محدوده معين شده ( به شرح دفترچه پيمان) از منطقه يك و دو  شهرداري را هر كدام بطور مجزا و تفكيك شده را از طريق برگزاري مناقصه عمومي بصورت حجمي به شرح  شرايط...

مناقصه(51-95): عمليات اجراي پروژه تكميل سالن چند منظوره ورزشي و بحران جنب پارك بانوان

SuperUser Account 0 610 رتبه مطلب: بدون رتبه

                                 آگهي مناقصه عمومي شماره (  51   - 95  )

اولین234567891011انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn