دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده(48-95): بهره برداري از كارخانجات توليد آسفالت و محصولات بتني

SuperUser Account 0 749 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مزايده عمومي شماره ( 48/95/ ح/ ش)

سازمان عمران شهرداري زنجان در نظر دارد بهره برداري از كارخانجات  توليد آسفالت و محصولات  بتني متعلق به  خود را به صورت مجزاء از طریق مزايده  به اشخاص حقوقي و حقيقي  داراي رزومه كاري مرتبط بصورت عقد قرارداد اجاره بمدت يكسال...

آگهي مزايده(48-95): بهره برداري از كارخانجات توليد آسفالت و محصولات بتني

SuperUser Account 0 749 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مزايده عمومي شماره ( 48/95/ ح/ ش)

سازمان عمران شهرداري زنجان در نظر دارد بهره برداري از كارخانجات  توليد آسفالت و محصولات  بتني متعلق به  خود را به صورت مجزاء از طریق مزايده  به اشخاص حقوقي و حقيقي  داراي رزومه كاري مرتبط بصورت عقد قرارداد اجاره بمدت يكسال...

آگهي مزايده(49-95): مزايده املاك - 31 قطعه زمين مسكوني و تجاري

SuperUser Account 0 1311 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مزايده عمومي شماره (49/95/ ح/ ش)

شهرداری زنجان در نظر دارد 31 قطعه از املاك خودرا با كاربري هاي مسكوني و تجاري از طریق مزايده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نماید

1 – موضوع مزايده : فروش 31 قطعه از قطعات مسكوني و تجاري شهرداري زنجان ...

آگهي مزايده(49-95): مزايده املاك - 31 قطعه زمين مسكوني و تجاري

SuperUser Account 0 1314 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهي مزايده عمومي شماره (49/95/ ح/ ش)

شهرداری زنجان در نظر دارد 31 قطعه از املاك خودرا با كاربري هاي مسكوني و تجاري از طریق مزايده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نماید

1 – موضوع مزايده : فروش 31 قطعه از قطعات مسكوني و تجاري شهرداري زنجان ...

اولین45678910111213انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn