دات نت نیوک
Menu

اطلاعات پارکینگ

پارکینگ سبزه میدان

خیابان آیت ا... طالقانی، پشت ساندویچی مهدی سینما ستاره آبی سابق ظرفیت 20 عدد

پارکینگ عمومی

خیابان امام، پشت پاساژ تهران ظرفیت 60 عدد

پارکینگ رایگان

خیابان امام پشت صندوق قرض الحسنه قائم آل محمد، مقابل مسجد خانم ظرفیت 30 عدد
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn