دات نت نیوک
Menu

سرانه فضاي سبز

ردیف موارد ملاحضات
1 سرانه فضاي سبز عمومي(براي هر نفر) 1/14مترمربع
2 سرانه فضاي سبز پاركهاي عمومي(براي هر نفر) 5/8مترمربع

 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn