دات نت نیوک
Menu

جایگاه های پمپ گاز شهر زنجان

جایگاه CNG

1- بلوار شیهد بهشتی ( کمربندی جنوبی )، جنب ترمینال اتوبوس های بیرون شهری

پمپ گاز شاهد

بلوار شریعتی ( کمربندی جنوبی )، نرسیده به میدان بسیج

جایگاه CNG

میدان بسیج، جاده قدیم زنجان-تهران، جنب خدمات موتوری شهرداری

جایگاه CNG

بلوار 22 بهمن ( کمربندی شمالی )، میدان بسیج، سایت کارگاهی، خیابان دانش

جایگاه CNG

بلوار 22 بهمن ( کمربندی شمالی ) بلوار نینوا

جایگاه CNG

بلوار 22 بهمن ( کمربندی شمالی )، گلشهر کاظمیه، 50 متری گلهشر، تقاطع پاستور غربی و 50 متری گلهشر

جایگاه CNG

بلوار 22 بهمن ( کمربندی شمالی )، ورودی کوی زعفرانیه

جایگاه CNG

بلوار 22 بهمن ( کمربندی شمالی )، انتهای شهرک امیرکبیر ( انتهای خیابان صیاد شیرازی )، جاده دو اسب

جایگاه CNG

بلوار 22 بهمن ( کمربندی شمالی )، میدان سرباز گمنام، بلوار گاوازنگ، روبروی نمایشگاه های بین المللی کاسپین

جایگاه CNG

بلوار 22 بهمن ( کمرندی شمالی )، ورودی شهرک شهر آرا

جایگاه CNG اشراق

11- میدان بسیج، بلوار خرمشهر، بلوار شیخ اشراق نرسیده به نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

جایگاه CNG

بلوار خرمشهر، تقازع شیلات، نرسیده به میدان هنرستان

جایگاه CNG

شهرک الهیه، بلوار ولایت، تقاطع نرگس- بنفشه ( تقاطع بلوار حسین فهمیده و بلوار ولایت )

جایگاه CNG

بلوار ارتش ( جاده تهم )، بلوار حسین فهمیده
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn