دات نت نیوک
Menu

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

Text/HTML


  • كارشناس ارشد طراحی شهری

  • متولد : -

Text/HTML


  • معرفی معاونت

  • نام و نام خانوادگی : مهندس سعید ادیبان

Text/HTML

Live Tabs

سوابق :

1.      مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز در سالهاي 74 لغايت 76 و 82 لغايت 87

2.      مدير عامل سازمان تاكسيراني در سالهاي 77 لغايت 79

3.      مدير امور مالي شهرداري در سالهاي 79 و 80

4.      رئيس اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات در سالهاي 81 و 82

5.      مدير برنامه ريزي و توسعه از ديماه سال 88  .

مديريت سرمايه انساني
- نظارت بر اجراي دقيق آئين‌نامه‌ها و مقررات استخدامي، قانون كار و تأمين اجتماعي
- برنامه‌ريزي و اقدام به منظور جذب، نگهداري و بكارگيري نيروي انساني مورد نياز شهرداري
- نظارت بر اجراي مقررات مربوطه به بيمه و بازنشستگي و خدمات درماني كاركنان
- برنامه‌ريزي و نظارت در زمينه طرح‌هاي رفاهي بيمه و درماني
- نظارت بر امور ارزشيابي كاركنان و رسيدگي به شكايات و اعتراضات آن
- تهيه و تنظيم و نظارت بر طرح‌هاي ارزشيابي ساليانه براساس دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها

معرفي حوزه مديريت برنامه ريزي و توسعه شهرداري

اين حوزه تا زمستان سال 88 و برابر چارت سازماني قديم شهرداري بعنوان واحد طرح و برنامه فعاليت داشته و برابر با چارت قديم تنها يکنفر بعنوان دبير طرح و برنامه پيش بيني و ساير نفرات بصورت مامور و تنها عضو جلسات طرح و برنامه لحاظ گرديده بود ، ليکن از ديماه سال 88 و همزمان با شروع به کار مسئوليت اينجانب و با ابلاغ صادره از سوي شهردار محترم ، اين حوزه برابر با چارت سازماني جديد به مديريت برنامه ريزي و توسعه تغيير نام و ارتقاء داده شد و برابر با چارت جديد علاوه بر يک نفر مدير ، 10 نفر نيروي کارشناس و 2 نفر کارشناس مسئول در حوزه هاي کاري و مطالعات اقتصادي ، بودجه ، آمار و فناوري اطلاعات و رايانه ، بهبود روشها ، تشکيلات و آموزش و پژوهش و زير نظر مستقيم شهردار محترم فعاليت خواهند نمود . لازم به ذکر است اين حوزه در شهرهاي با جمعيت بالاي پانصد هزار نفر و يا درجه 11 بعنوان يکي از معاونت هاي شهرداري بوده و در شهر زنجان با درجه 10 فعلاً در سطح مديريت پيش بيني گرديده است .

از جمله وظايفي که برابر با چارت سازماني جديد به عهده  اين حوزه مي باشد مي توان به شرح ذيل اشاره نمود :

ـ طراحي و تهيه برنامه هاي کلي شهرداري اعم از اداري ، مالي ، اجرايي ، خدماتي ، عمراني ، اقتصادي و غيره در قالب برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت .

ـ نظارت بر تهيه و تدوين برنامه هاي  بلند مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت با مشاركت واحدهاي ذيربط.

ـ اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکيلاتي شهرداري و واحدهاي تابعه .

ـ اقدامات لازم جهت پويايي شهرداري و سازمانهاي وابسته و اصلاح فرايندهاي موجود در آن .

ـ تهيه و نظارت مستمر بر اجراي بودجه ، متمم بودجه و اصلاح بودجه ساليانه شهرداري و تطبيق با برنامه هاي مصوب و سياستهاي شهرداري قبل از تقديم به مراجع تصويب کننده .

ـ پيگيري امور مربوط به سيستمهاي اطلاعاتي ،نرم افزاري و فن آوريهاي جديد و تمرکز و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط و ارائه خدمات لازم در اين خصوص به کليه حوزه هاي شهرداري .

ـ انجام برنامه هاي پژوهشي و ارتباط با مراکز تحقيقاتي و ايجاد پايگاه اطلاعاتي مرتبط با برنامه هاي شهري و شهرداري .

ـ بررسي و شناسايي دوره هاي آموزشي مورد نياز مديران و کارکنان شهرداري و نظارت بر اجراي آن در قالب برنامه هاي آموزشي .

ـ برنامه ريزي به منظور برقراري ارتباطات اصولي با سازمانهاي تخصصي بين المللي که در زمينه بهبود امور شهر تلاش مي کنند .

ـ تهيه دستورالعملهاي آموزشي و کارآموزي کارکنان شاغل جهت آشنايي بيشتر با وظايف ، قوانين و ضوابط مورد عمل .

ـ انجام مطالعات و تحقيقات لازم در راستاي وظايف و ماموريتهاي شهرداري با هدف تامين رفاه و آسايش بيشتر و بهتر براي شهروندان متناسب با شرايط جغرافيايي و اجتماعي .

ـ انجام طرحهاي ميداني و پژوهشي در مسائل شهري .

ـ برنامه ريزي به منظور تعيين نحوه برقراري ارتباط و تعامل بين شهرداري با مراکز علمي و دانشگاهي داخل و خارج کشور .

ـ تهيه و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهاي لازم جهت بهبود روشها و گردش کار واحدهاي تابعه و ايجاد هماهنگي و وحدت عمل .

ـ ارايه خدمات مشورتي در زمينه بهبود سيستمها و روشهاي گردش کار به واحدهاي تابعه شهرداري و سازمانهاي وابسته .

ـ نظارت و بررسي نحوه گردش کار هر يک از واحدهاي شهرداري به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تجديد نظر در سيستم و روشهاي انجام کار در جهت بهبود و بالندگي سازمان .

ـ تهيه و تنظيم نظام اداري مبني بر تکريم ارباب رجوع بر اساس سيستم اطلاع رساني منسجم و پويا .

ـ انجام بررسيهاي مربوط به برآورد کليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليتهاي مختلف

ـ اقدام در بررسي و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزينه هاي سازمانهاي تابعه شهرداري .

ـ نظارت بر تعيين و تخصص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا .

ـ انجام مطالعات و بررسي اثرات اقتصادي طرحها و پروژه هاي عمراني در شهر .

ـ نظارت بر جذب بهينه اعتبارات در طرحهاي مصوب .

ـ اقدام در جهت اجراي مدل هاي مصوب جهت تخصيص بهينه اعتبارات بين طرحها ، برنامه ها و اهداف کلي برنامه هاي چشم انداز توسعه .

 

با توجه به توضيحات فوق و با عنايت به اعتماد شهردار محترم به بنده و حمايت و پيگيريهاي مستمر ايشان و همکاريهاي خوب ساير معاونين ، مديران مناطق و مديران عامل سازمانهاي تابعه و مديران ستاد شهرداري واز طرفي زحمات و خدمات صادقانه همکارانم در اين حوزه و در طول مدت حدود سه سال شروع فعاليت حوزه ، موفق به انجام بهينه و در خور وظايف محوله شده و بدين وسيله گزارش عملکرد حوزه مديريت برنامه ريزي و توسعه بشرح ذيل به استحضار عموم همشهريان و خوانندگان محترم ارائه مي گردد :

 

عملكرد حوزه مديريت برنامه ريزي و توسعه در سال 91

الف) حوزه آموزش :

1 ـ برگزاري بيش از 24464 نفر ساعت دوره آموزشي در قالب 74 عنوان عنوان بصورت حضوري ،مجازي و يا در قالب شركت در همايشها و سمينارها.

2 ـ تهيه و توزيع بيش از 1000 تعداد جلد كتابهاي تخصصي با 126 عنوان موضوع در كتابخانه مركزي و كليه معاونتها و مناطق و ... جهت اجراي طرح (هر حوزه يك كتابخانه تخصصي)

3 ـ عقد قرارداد با آقاي عباس زاده جهت تهيه متون يك جلد كتاب با عنوان (نمونه قراردادهاي مورد استفاده در شهرداريها) كه به اميد خدا تا پايان سال تكميل و به مرحله چاپ نيز خواهد رسيد.

4 ـ عقد قرارداد با جهاد دانشگاهي در راستاي معرفي كاركنان و خانواده هاي ايشان به منظور شركت در كلاسهاي مكالمه زبان انگليسي.

ب) واحد آمار و اطلاعات :

1 ـ  انتخاب نرم افزار جامع آماري و تهيه آن از سوي شهرداري كه در حال حاضر در مراحل پاياني نصب و استقرار در حوزه ها مي باشد كه بعنوان يك داشبرد اطلاعاتي نتايج آن در اختيار مديران و تصميم گيران قرار خواهد گرفت.

2 ـ تهيه و گردآوري اطلاعات و چاپ  اولين آمارنامه شهر زنجان جهت سال 1390، و توزيع آن بين دستگاههاي اجرايي استان و شهرداريهاي مراكز استانها و كتابخانه هاي عمومي شهر زنجان.

3 ـ تهيه مستمر گزارشات پيشرفت اجرائي از مصوبات شوراي اسلامي شهر بصورت شش ماهه و ارسال به مديريت محترم  شهري و شوراي اسلامي شهر.

4 ـ تهيه ساير گزارشات آماري درخواستي از سوي ادارات از جمله وزارت محترم كشور و سازمان شهرداريها ،استانداري ،فرمانداري و ... .

5 ـ انجام يك مورد كار پژوهشي پيرامون مدت زمان طي فرآيند ارسال لوايح و اخذ مصوبه از شوراي محترم اسلامي شهر.

6 ـ تهيه شرح خدمات و ساير اطلاعات مربوط جهت انتخاب مشاور تهيه اولين برنامه پنج ساله استراتژيك شهرداري.

ج ) واحد پژوهشي:

1 ـ انجام يك مورد كار نظرسنجي و پژوهشي در بين همكاران شهرداري در خصوص هر چه با شكوهتر برگزار نمودن نماز جماعت ظهر و عصر در محل نمازخانه شهرداري.

2 ـ انجام كار پژوهشي نظر سنجي از شهروندان در خصوص اولويت بندي توزيع اعتبارات عمراني در تهيه لايحه بودجه پيشنهادي سال 1392 شهرداري كه براي اولين بار صورت پذيرفته و بعنوان يكي از پيوستهاي  بودجه به شوراي اسلامي شهر ارسال گرديد.

3 ـ برگزاري مسابقه كتابخواني با موضوع امر به معروف و نهي از منكر در هفته اول محرم ،با تهيه و توزيع تعداد حدود 350 جلد كتاب و پرسشنامه در بين همكاران و جمع آوري پاسخنامه ها و انجام قرعه كشي و اهدا جوايز به 23 نفر برگزيده گان .

4 ـ انجام امور اجرائي و مشاركت با ستاد اقامه نماز استان در داخل شهرداري در خصوص مسابقه كتابخواني با موضوع پيوند با نماز در بين كاركنان

5 ـ حمايت از دو مورد پايان نامه دانشجويي در سطح كارشناي ارشد .

د ) ساير موارد مهم :

1 ـ عقد قرارداد با شركت توسعه انديشان چالاك و طي مراحل عملياتي و نظارتي در خصوص پروژه اطلس جامع گردشگري و اطلاع رساني الكترونيكي زنجان

2 ـ تهيه و تدوين و گردآوري مطالب يك جلد كتاب با عنوان (شهر و شهرداري در ايران و زنجان) .

3 ـ طي مراحل مقدماتي و مذاكرات لازم جهت انجام يك مورد كار پژوهشي در خصوص بازنشستگان شهرداري با مشاركت بخش خصوصي .

4 ـ پيگيري تهيه و تدوين يك جلد كتاب با عنوان (تاريخ شهرداري و شهرداران زنجان )با مشاركت موسسه زنجان شناسي .

5 ـ پيگيري تهيه و تدوين سند چشم انداز و اولين برنامه استراتژيك 5 ساله شهرداري زنجان با نظارت مديريت برنامه ريزي و توسعه.

6 ـ پيگيري و عقد قرارداد در خصوص تهيه مطالب انتشار كتاب با عنوان نمونه قراردادهاي مورد استفاده در شهرداريها.

7 ـ عقد قرارداد تهيه نرم افزار جامع آماري.

8 ـ پيگيري و انجام ساير موارد ارجاعي.

اهم برنامه هاي در دست اقدام براي سال 92

ـ تهيه تقويم آموزشي براي پرسنل شهرداري جهت برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز پرسنل شهرداري در سال 92

ـ تشكيل شوراي پژوهش شهرداري زير نظر حوزه مديريت برنامه ريزي و توسعه شهرداري.

ـ تهيه و تدوين سند چشم انداز و اولين برنامه استراتژيك پنج سال شهرداري زنجان به كمك مشاور پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس.

ـ پيگيري انتشار كتاب تاريخ شهرداري و شهرداران استان

ــ تهيه و تدوين و توزيع كتاب آمارنامه شهر زنجان براي سال 1391

ــ راه اندازي و پياده سازي كامل نرم افزار جامع آماري شهرداري زنجان.

ــ تهيه و تحويل و توزيع CD اطلس جامع گردشگري شهر و استان زنجان.

ــ انجام نظر سنجيهاي موضعي و موضوعي در مقاطع مختلف زماني با توجه به برنامه ها وضرورتهاي مجموعه شهرداري

ــ رابط شهرداري در امر ورود و كامل نمودن اطلاعات مربوط به سامانه بانك جامع اطلاعات شهرداري هاي استان زنجان در استانداري.

ــ عقد قرارداد يكساله با جهاد دانشگاهي براي معرفي همكاران و خانواده هاي ايشان به منظور شركت در كلاسهاي مكالمه زبان انگليسي در سال 92.

ـ تهيه و تكميل و ارزيابي داخلي عملكرد شهرداري با توجه به شاخصهاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان در سال 91.

ـ پيگيري وضعيت اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر زنجان در دوره هاي شش ماهه سال 92.

 

ارتباط با اداره

آدرس : زنجان - میدان آزادی - شهرداری زنجان

شماره تماس : 33422027 - 024

تلفن همراه  :   09121415100

شماره فکس : 33422046 - 024


آدرس الکترونیکی :
  • saeid_adiban@yahoo.com
  • saeid.adiban1377@gmail.com
  • s_adiban@znmail.ir