دات نت نیوک
Menu

معاونت شهرسازي و معماري شهرداری زنجان

Text/HTML


  • تحصیلات : دکتری

  • متولد : 1355

Text/HTML


  • معرفی سرپرست سازمان

  • نام و نام خانوادگی : مهرداد سلطانی

Text/HTML

Live Tabs

سوابق:

     عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه زنجان

     عضو هيات رئيسه و دبير گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي استان زنجان

     عضو شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی، ایکوموس(ICOMOS)

      سوابق تحصيلي

         ديپلم رياضي فزيك ، دبيرستان نمونه روزبه زنجان . 1373

        كارشناسي ارشد پيوسته معماري ، دانشكده هنرهاي زيبا ، دانشگاه تهران.1381

         دکتری معماری ، دانشكده هنرهاي زيبا ، دانشگاه تهران .1391

 فعاليت هاي پژوهشي :

  •    مجري و همكار شش طرح پژوهشي با همكاري دانشگاه تهران، دانشگاه زنجان و دستگاه هاي اجرايي
  •  ارائه شش عنوان مقاله در نشريات علمي معتبر (نمايه شده)
  • ارائه ده عنوان مقاله در همايش هاي ملي و بين المللي

واحدهاي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري زنجان :

از نظر ساختاري معاونت شهرسازي و معماري شهرداري زنجان به جهار واحد به ترتيب زيرقابل تقسيم است:

1-     مديريت شهرسازي

2-     شهرسازي

3-     GIS

4-     طراحي

شرح وظايف

ـ بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر

ـ نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري

ـ رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت و سازهاي شهري با هماهنگي مناطق شهرداري

ـ بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها و سازمانهاي وابسته و تابعه شهرداري

ـ نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين و دستورالعملهاي مربوطه

ـ انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه شهرسازي و معماري

ـ تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر زنجان و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر

ـ برنامه ريزي و نظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي

ـ برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر زنجان  با اولويت معماري سنتي

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

 

آدرس : زنجان - خيابان 17 شهريور - اداره حمل و نقل و ترافيك شهرداري زنجان

  شماره تماس : 33422009 - 024

شماره فکس : 33422009 - 024