دات نت نیوک
Menu

معرفی سازمان

موضوع فعالیت سازمان
اهم وظایف و ماموریت های سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است :
1.ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رویکرد انتقال ، جابجایی ، سامان بخشی ، تغییر فعالیت و نوسازی مشاغل با توجه به ویژگی های محلی و استفاده از ابزارهای تشویقی و بازدارنده موثر با همکاری اصناف واتحادیه های صنفی
2.مدیریت ایجاد ، توسعه ،بهره برداری و نگهداری میادین مرکزی میوه وتره بارو نظارت بر عملکرد آنها با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط
3.مدیریت ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و نگهداری از میدان ها و بازارهای ثابت و محله ای عرضه محصولات و فرآورده های کشاورزی ، دامی ، طیور و آبزیان و نظارت بر عملکرد آنها
4. انجام وظایف دبیرخانه ساماندهی مشاغل ، صنوف و فعالیت های شهری از قبیل بر فعالیت عوامل اجرایی ، تشکیل پرونده ، رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل به نظریه شهرداری و ارجاع به کمیسیون مربوطه
5.مدیریت تهیه و اجرای طرحهای موضوعی و موضعی ساماندهی مشاغل شهری در چارچوب طرح های جامع وتفصیلی شهری
6.مدیریت ایجاد و توسعه تاسیسات و صنایع تبدیلی و تکمیلی لازم به منظور نگهداری ، ذخیره سازی ، درجه بندی ، بسته بندی و فرآوری یا توزیع محصولات و فرآورده های کشاورزی ، دامی ، طیور وآبزیان و نظارت بر آنها
7. مدیریت ایجاد و بهره برداری از بازارچه های محلی موقت برای عرضه تولیدات و محصولات صاحبان مشاغل خانگی ، ساماندهی دستفروشان و فروشندگان و اهدا کنندگان کالاهای دست دوم
8.اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل استفاده شهروندان از مهارتهای فنی وتخصصی کارگران موقت و فصلی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح
9.ایجاد سامانه آمار ، اطلاعات و پایش مربوط به میادین و بازارهای میوه وتره بار و ارتباط با مراکز ذی ربط
10.رعایت استانداردها ، ضوابط و مقررات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در حوزه فعالیت
11.توسعه واستفاده از ظرفیت واقفین ، خیرین ، تشکل های تخصصی و حرفه ای ، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات ،مشارکت و یا واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آنها
12.تعیین تکلیف و ساماندهی کشتارگاههای تحت مالکیت شهرداری براساس برنامه جامع ساماندهی بهداشتی کشتارگاه های دام کشور وایجاد مراکز موقت عرضه بهداشتی دام در ایام و مناسبت های خاص با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط
13.آموزش شهروندی و ارتقا آگاهی های عمومی در زمینه ساماندهی مشاغل شهری ، اصلاح الگوی خرید ، نگهداری و مصرف محصولات و فرآورده های کشاورزی و بستر سازی لازم بمنظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر
14.ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی به سایر شهرداری ها ، دهیاری ها ، شهروندان ، ارگانها ، سازمانها ، نهادها ، نیروهای انتظامی در خصوص ساماندهی مشاغل و محصولات کشاورزی با اخذ تعرفه بها تمام شده خدمات
تبصره – در اجرای ماده 8 ضضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغی 20/02/1394 ، سازمان وابسته بمنظور انجام امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، کنترل ونظارت و انجام بخشی از وظایف شهرداری که با توجه به ماهیت آن وظایف ، قابل انجام در ستاد شهرداری یا منطقه نمیباشند ، ایجد میشود . بنابراین با ایجاد سازمان وابسته پیش بینی وظایف مشابه در ستاد ، منطقه و سایر سازمانهای وابسته امکان پذیر نمی باشد
حتوا...
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn