دات نت نیوک
Menu

ریاست سازمان

مهندس مصطفي رضائي
رياست سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري زنجان
مدرك تحصيلي:فوق ليسانس طراحي شهري
رزومه كاري:
-ناظرپروژه هاي عمراني
-دبيركميسيون ماده صد قانون شهرداريها
-مسئول شهرسازي منطقه يك
-مسئول شهرسازي منطقه دو
-معاون منطقه يك
-شهردارمنطقه يك
-شهردار منطقه سه(2دوره)
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn