دات نت نیوک
Menu

صفحه اصلی

شهرداري زنجان در اجراي سياستهاي كلي شهرداريها به استناد ماده 85 و بند 15ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات ، وظايف و انتـخابات شوراي اسـلامي كشــور و انـتخاب شـهرداران مصوب  1/3/75  و با توجـه به وظايف اسـاسي شهرداري مندرج در ماده يك قـانون نوسازي و عمران شهري و نيز ماده 111 قانون شـهرداري ، سـازماني تحت عنوان سازمان عمران وابسته به شهرداري زنجان به منظور انجام فعاليت هاي عمراني ، خدماتي و توليدي و تهيه و تامين نيازمنديهاي عمومي شهر و شهرداري در سال 1382 تشكيل گرديد .

موضوع و هدف

سازمان با رعايت مقررات موضوعه نسبت به موارد ذيل اقدام مي نمايد

1 ـ احداث و تاسيس كارخانجات و كارگاههاي توليدي براي تامين نيازمنديهاي شهري از قبيل كارخانجات آسفالت ،شن و ماسه ،بتن آماده و قطعات پيش ساخته در ارتباط با موضوع و هدف سازمان

2 ـ احداث ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي شهر در اجراي طرحها و پروژه هاي مصوب شهرداري و نيز ارائه خدمات در زمينه فوق به صورت پيمانكاري.

3 ـ سرمايه گذاري و مشاركت با بانكها و موسسات و اشخاص سرمايه گذار در امور مربوطه به طريقي كه براي سازمان تامين منافع نمايد.

4 ـ خريد و فروش و اجاره و استيجاره اموال منقول و غير منقول در امور مربوطه

 

کارخانه آسفالت بناب به طرفیت اسمی 120 تن در ساعت و تأسیسات ماسه شویی و سنگ شکن و آزمایشگاه کنترل کیفی و باسکول دیجیتالی 60 تنی واقع در کیلومتر 18 جاده زنجان - قزوین

SuperUser Account 0 137 رتبه مطلب: بدون رتبه

کارخانه آسفالت سارمساقلو به ظرفیت اسمی 120 تن در ساعت و تأسیسات ماسه شویی ، سنگ شکن واقع در کیلومتر 10 جاده فرودگاه

SuperUser Account 0 86 رتبه مطلب: بدون رتبه
RSS
RSS
 
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn