ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

معرفی سازمان

معرفی سازمان

سال تاسيس 29/10/82 شهرداري زنجان در اجراي سياست خود كفايي شهرداريها به استناد ماده 84 و بند پانزدهم ماده هفتادو يك قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با توجه به وظايف اساسي شهرداريها مندرج در ماده يك قنون نوسازي و عمرن شهري و نيز مفاد ماده 111 قانون شهرداري و اصلاحيه بعدي آن با رعايت ساير قوانين مربوطه ،سازماني تحت عنوان سازمان عمران وابسته به شهرداري زنجان بمنظور انجام فعاليتهاي عمراني ،خدماتي ،توليدي ،بازرگاني ،و تهيه و تامين نيازمنديهاي عمومي شهر و شهرداري با گرايش درآمدزائي تشكيل كه بر اساس مفاد اين اساسنامه اداره خواهد شد.  

مدير عامل سازمان:

مهندس داود نوري

متولد سال 1350

داراي مدرك كارشناسي عمران از دانشگاه آزاد اسلامي - واحد زنجان و كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري

سوابق كاري  :

1-ناظر و ناظر عاليه پروژه هاي شهرداري زنجان

2-مدير دفتر فني شهرداري 

3-مدير پروژه هاي مختلف شهرداري

4- رئيس اداره فني و اجرايي سازمان عمران

5- معاون سازمان عمران 

6-مدير عامل سازمان عمران شهرداري زنجان 

موضوع و هدف سازمان با رعايت مقررات موضوعه نسبت به موارد ذيل اقدام مي نمايد  1 ـ احداث و تاسيس كارخانجات و كارگاههاي توليدي براي تامين نيازمنديهاي شهري از قبيل كارخانجات آسفالت ،شن و ماسه ،بتن آماده و قطعات پيش ساخته در ارتباط با موضوع و هدف سازمان 2 ـ احداث ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي شهر در اجراي طرحها و پروژه هاي مصوب شهرداري و نيز ارائه خدمات در زمينه فوق به صورت پيمانكاري. 3 ـ سرمايه گذاري و مشاركت با بانكها و موسسات و اشخاص سرمايه گذار در امور مربوطه به طريقي كه براي سازمان تامين منافع نمايد. 4 ـ خريد و فروش و اجاره و استيجاره اموال منقول و غير منقول در امور مربوطه تاريخچه سازمان عمران  شهرداري زنجان در اجراي سياست خودكفايي شهرداري  ها و به استناد ماده 85 قانون شهرداريها و بند 15 ماده 71 تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب يكم خرداد سال 1375 و با توجه به وظايف اساسي شهرداري زنجان و بمنظورانجام فعاليتهاي عمراني و خدماتي و توليدي و بازرگاني و تهيه و تامين نيازمنديهاي عمومي شهر و شهرداري با گرايش درآمد زايي طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر زنجان ، اين سازمان را تاسيس نموده كه اساسنامه آن نيز طي ابلاغيه اي در مورخه 29/10/82 مورد تاييد وزارت كشور قرار گرفت . اركان اين سازمان عبارتند از : شوراي سازمان ، هيئت مديره ، مدير عامل و بازرس ، مدير عاملين سازمان عمران از بدو تاسيس تا زمان هذا عبارتند از : سيدناصر موسوي ، مهندس داوود پرنقوشي ، مهندس حبيب ملايي يگانه و مهندس خليل رحيمي . بودجه سازمان عمران بودجه اين سازمان در سال 87 مبلغ 000/190/206/64 ريال مي باشد . نيروي انساني سازمان عمران از لحاظ نيروي انساني سازمان عمران بطور كلي داراي 80 نفر پرسنل مي باشد كه 18 نفر از اين تعداد در ستاد فعاليت داشته و 7 نفر در كارگاه وليعصر (عج) و 4 نفر در كارخانه آسفالت سارمساقلو و 37 نفر در كارخانه آسفالت بناب و 14 نفر در قسمت پخش آسفالت در سطح شهر مشغول بكار مي باشند كه از اين تعداد 10 نفر كارشناس 1 نفر كاردان و 10 نفر ديپلم و 59 نفر زيرديپلم بوده و در زمره كارگران فني مي باشند . كارخانجات زير مجموعه سازمان عمران  اين سازمان از 3 كارخانه آسفالت به نامهاي : كارخانه آسفالت بناب در 18 كيلومتري جاده زنجان _ تهران ، كارخانه آسفالت سارمساقلو در 6 كيلومتري جاده فرودگاه زنجان و كارخانه آسفالت قره داغ در 1 كيلومتري جاده زنجان _ بيجار تشكيل گرديده است . همچنين داراي يك كارگاه توليد قطعات بتني بنام كارگاه وليعصر (عج) مي باشد .

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان