دات نت نیوک
Menu

مناقصات و مزایده ها

آگهي مزايده عمومي و كتبي
SuperUser Account

آگهي مزايده عمومي و كتبي

       

آگهی مزايده عمومی وكتبي شماره 57 /94/ح/ش

سازمان عمران شهرداري در نظر دارد بهره برداري از سه باب مغازه خود را از طریق مزايده عمومی و كتبي برای اشخاص حقوقي و حقيقي واجد الشرايط بصورت عقد قرارداد اجاره بمدت يكسال واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرکت در مزايده در ساعات اداري از تاریخ9 /9/ 94 با واريز مبلغ 000 /300 ريال به شماره حساب 221904309993261001 نزد بانك انصار شعبه شيخ فضل الله نوري (از بابت خريد اسناد مزايده ) به نام سازمان عمران شهرداري زنجان لغایت ساعت 15/ 14 مورخ 19 /9/ 94 به سازمان عمران شهرداري واقع درسعدي شمالي روبروي بيمارستان ارتش ساختمان شمس طبق چهارم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره هاي3-33568101 تماس حاصل فرمایند.

مهلت تحویل پیشنهادات: در ساعات اداري از تاریخ 20 /9/ 94.لغایت ساعت 00/ 14 مورخ29 /9/ 94

محل تحویل اسناد: دبير خانه سازمان عمران شهرداري زنجان

محل و زمان بازگشایی پیشنهادات: پیشنهادات واصله روزسه شنبه مورخ1 /10/ 94رأس ساعت .15 /14در دفتر مديرمالی شهرداری واقع در ساختمان اداری شهرداری مرکز مفتوح خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون معاملات آزاد می باشد.

سپرده شرکت در مزايده عبارتست از: مبلغ 000 /800/ 7ريال براي قطعه شماره 2 و مبلغ 000/ 600 /6 ريال براي قطعه شماره 2و3 كه بصورت واریز وجه نقد به شماره حساب 0105742894004 بنام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه شهرداری یا ارائه اصل ضمانت نامه بانکی، اوراق مشاركت یا اسناد خزانه به نفع شهرداری زنجان به میزان سپرده.

شرکت در مزايده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری (موضوع ماده 10 آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران تسري يافته به مراكز استانها) و ساير تكاليف و شرايط اسناد مزايده می باشد.

ضمناً هزینه انتشار آگهی در هر نوبت به عهده برنده بوده و شهردار ي در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. 

Print
69 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn