English _ انگلیسی   |   صفحه اصلی   |   نقشه سایت   |   دوشنبه 07 فروردين 1396

برای ارتباط با شهردار و طرح نقطه نظرات اعم از پيشنهادات و شكايات اینجا کلیک نمایید.

طرح ها و پروژه ها

(ليست و فهرست موضوعات و محورهاي  پژوهشي شهرداري زنجان در سال 1395 )

 

*حوزه حمل و نقل و ترافيك:

1- بررسي اثر بخشي نصب سرعت گير و سرعتكاه در معابر شهري

2- بررسي اثر بخشي تأثير هوشمندسازي چراغ­هاي راهنمايي در كاهش زمان تأخير و افزايش نرخ تردد

3- بررسي تأثير مكانيزه كردن پل­هاي عابر پياده (از نظر نوع مكانيزه و موقعيت محل) در سطح شهر

4- بررسي كنترل هوشمند تقاطع­هاي شهري به روش داده­گيري پردازش تصويري

5- بررسي تأثير دوربين­هاي ثبت تخلف سرعت در كنترل سرعت­هاي غيرمجاز

6- امنيت عابران و استفاده از محل­هاي خط كشي شده و پل­هاي عابر پياده

7- بررسي تأثير چراغدار كردن تقاطع­هاي بدون چراغ در افزايش ايمني و ساماندهي تقاطع­ها

8- چگونگي استفاده از معابر شهري دركاهش ترافيك (فرهنگ ترافيك)

9- بررسي عوامل مؤثر در عمر و دوام خط كشي­ها

10- طرح سپند (در رابطه با ساماندهي و راهكارهاي عملي سرويس مدارس)

11- طرح سپاس (در رابطه با خدمات گردشگري)

12- طرح طب تاكسي (در رابطه با پژوهش و تحقيق درخصوص استفاده از تاكسي براي مصدومين غير اورژانسي)

13- طرح مطالعاتي مكانيابي ترمينال جديد براي شهر زنجان

14- راهكارهاي ايجاد جذابيت بيشتر جهت استفاده از وسايل نقليه عمومي در سفرهاي برون شهري (اتوبوس و سواري بين شهري)

15- راهكارهاي جذب منابع مالي جديد در اتوبوسراني جهت توسعه و خدمات رساني

16- ايجاد انگيزه و جذابيت بيشتر جهت استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي در داخل شهر

17- مكانيابي ايستگاههاي اتوبوس در داخل شهر

18- مكانيابي پايانه هاي اتوبوسراني در داخل شهر

 

 

 

*حوزه فني و عمراني:

1- تأثير استفاده از نمك و شن در عمليات برف­روبي بر دوام آسفالت و پياده­رو سازي­ها و فضاهاي سبز شهري

2- بررسي و ارزيابي روكش هاي جايگزين آسفالت و مزايا و معايب آنها در شهر زنجان

3- بررسي و ارزيابي كيفي پروژه هاي عمراني شهرداري زنجان و ارائه راهكار مناسب جهت افزايش كيفي و مديريت پروژه ها

4- بررسي و ارزيابي جامع ارتقاي كيفي جداول بتني توليد شده در سازمان عمران و ارائه راهكارهاي فني و اقتصادي در جهت ارتقاء كيفيت ظاهري قطعات بتني توليدي شهرداري (جدول، پيور و سنگ دال)

5-      بررسي مبلمان مناسب با اقليم به خصوص موضوع كف سازي و سنگ فرش پياده روها و پاركهاي سطح شهر زنجان

 

*حوزه درآمدهاي عمومي و سرمايه گذاري:

1-    بررسي راهكارهاي افزايش درآمدهاي پايدار شهرداري زنجان

2-    بررسي راهكارهاي بهينه سازي عوارض نوسازي

3-    بررسي حمايت مديريتي در فرآيند بهينه سازي نرم افزارهاي شهرداري

4-    انجام پروژه داده­كاوي بر روي بانكهاي اطلاعاتي شهرداري جهت كشف الگوهاي اطلاعاتي پنهان

5-    انجام پروژه داده­كاوي در بانك اطلاعاتي در سامانه 137 در شناسايي دلايل ارتباطات شهروندان

6-    پردازش تصوير بر روي نقشه هاي هوايي شهر و ارائه الگوهايي جهت طراحي شهري

7-    انجام پروژه داده كاوي جهت كشف تخلف در اسناد مالي و درآمدي شهرداري

8-    بهينه سازي و انجام مميزي شهر بر مبناي مميزي نوين و با رويكرد مديريت واحد شهري با نگرش ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها

9-    بررسي و استخراج پتانسيل هاي سرمايه گذاري داخلي و بين المللي با مشاركت شهرداري زنجان و راهكارهاي رفع موانع اداري و تأمين منابع مالي آن

10- روشهاي جذب سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري در شهر زنجان

11- طراحي فضاهاي شهري (معابر اصلي و پياده راههاي شاخص شهر) با رويكرد سرمايه­گذاري

12- بررسي نسبت عوارض ساختماني دريافتي شهرداري زنجان نسبت به قيمت زمين و مقايسه به شهرداريهاي ديگر شهرها

 

*حوزه معماري و شهرسازي:

1-    شهرسازي و معماري و تعيين و مقايسه ميزان تخلفات ساختماني در شهرهاي مختلف كشور با شهر زنجان

2-    مطالعات تطبيقي درخصوص علل بروز تخلفات ساختماني و راهكارهاي جلوگيري از آن

3-    بومي سازي معماري منظر و ارتقاء هويت شهري از طريق طراحي بوستان هاي شهري در زنجان

4-    آسيب شناسي منظر شهري زنجان و مطالعات تطبيقي درخصوص نقش طرح هاي ساماندهي منظر در ارتقاء كيفي منظر شهري

5-    راهكارهاي اصلاح طرح تفصيلي و رويكردهاي آينده توسعه شهري زنجان

6-      مطالعات و تأثير اجراي زيرساخت اطلاعات مكاني (GIS)

7-      بررسي، اعتبارسنجي و امكان­سنجي يكپارچه سازي شبكه­هاي ژئودتيك تعيين موقعيت موجود در زنجان به منظور ايجاد يك شبكه ماندگار در كل سطح شهر

 

*حوزه حقوقي و قراردادها:

1-    بررسي ضمانت اجرايي و صلاحيت كميسيون ماده 38 آئين نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران تسري يافته به مراكز استان ها

2-    شرايط صحت عقد اقاله و آثار حقوقي آن در قراردادهاي منعقده شهرداري

3-    بررسي خلاء هاي قانوني موجود درآئين نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران تسري يافته به مراكز استان ها درخصوص مزايده و مناقصه

4-      محورهاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها

 

*حوزه اداري:

1-    نظام جامع روابط كاركنان

2-    حقوق شهروندي

3-      قانون كار و بهداشت محيط كار و جلوگيري از بروز حوادث ناشي از كار

 

*حوزه خدمات شهري:

1-    بررسي پديده تكدي­گري در شهرها و اقدامات شهرداري زنجان جهت جلوگيري از اين معضل اجتماعي

2-    تأثير تعامل و نحوه همپوشاني دستگاه­هاي مرتبط جهت برخورد با متكديان

3-     بررسي اهميت انضباط بصري در مبلمان شهري و ميزان تأثير آن در رضايت­مندي شهروندان

4-    مطالعات طرح جامع پسماند شهر زنجان و طرح تفصيلي آن

5-    بررسي و مطالعه امكان سنجي طرح سيستم استحصال انرژي از زباله هاي شهر زنجان با توصيه فني، اقتصادي و زيست محيطي

6-    مطالعات مكانيابي محل احداث كارخانه استحصال از پسماندهاي شهري در شهر زنجان

7-    مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث كارخانه استحصال انرژي از پسماند در بخش سلامت

8-    مطالعات آناليز كمي، كيفي، فيزيكي و شيميايي زباله هاي شهر زنجان

9-    مطالعات بررسي كمي و كيفي زباله هاي الكترونيك توليدي شهر زنجان و نحوه مديريت و بازيافت آن

10- بررسي ساماندهي وضعيت مديريت شهري شهر زنجان با رويكرد آموزش همگاني و جلب مشاركت شهروندان در راستاي طرح تفكيك از مبداء

11-ساماندهي تبليغات محيطي زنجان

12- طرح جامع نور و نور پردازي شهر زنجان

13- طرح جامع رنگ شهر زنجان

14- طرح جامع مبلمان شهري زنجان

15- ارائه الگوهاي طراحي مبلمان شهري براساس هويت شهري زنجان

16- ارائه الگوهاي چيدمان مبلمان شهري در فضاهاي شهري زنجان

17- ارائه الگوهاي مفهومي، تصوير نگاري و نقاشي هاي ديواري در زنجان

18- جانمايي المان هاي شهري در سطح شهر زنجان

19- ارائه الگوها و تناسبات بصري در ساخت المان شهري در زنجان

20 - افزايش تنوع و گياهان متناسب و سازگار با آب و هواي شهر زنجان با رويكرد افزايش ثبات فضاي سبز در فصل زمستان و افزايش سرانه مؤثر

21- پژوهش درخصوص امكان مهار و بهره برداري از منابع ديگر آبي در فضاي سبز شهري از جمله آب هاي قنات ها، تصفيه خانه ها، احداث آبگيرها و تالاب هاي مصنوعي در حريم شهر

22- امكان ايجاد كمربند سبز در شهر زنجان

23-فضاي سبز شهري و امكان مشاركت مردمي و دخيل نمودن توانايي هاي شهروندان در افزايش كيفي و كمي فضاي سبز

24- چگونگي امكان گسترش فضاي سبز و رشد عمودي آن در محيط شهري (بخصوص باغ بام ها) كه با رشد آپارتمان نشيني و تراكم جمعيتي نياز به اجراي آن مي باشد.

25- معرفي گياهان مقاوم به كم آبي با توجه به بحران آبي پيشرو

26- ارائه بهترين روش هاي مديريت فضاي سبز شهري و كاستن از هزينه هاي آن

27-  پژوهش و تحقيقات درخصوص شناسايي بهترين راههاي افزايش تماس و بهره مندي شهروندان از فضاي سبز و اثرات اين روش در ارتقاء كيفيت زندگي مردم

28- بومي سازي منابع تأمين نهاده ها و كاستن از وابستگي فضاي سبز به ديگر بازارهاي خارجي و داخلي در زمينه هاي بذر چمن خارجي و انواع بذور اصلاحي و نهاده هاي مورد مصرف و ...

29- استحكام و مقاوم سازي فضاي سبز در مواجهه با حوادث غير متقربه، طوفان، خشكسالي و آسيب هاي احتمالي

 

*حوزه فرهنگي و اجتماعي:

موضوعات مربوط به آسيب هاي اجتماعي، حاشيه نشيني، طلاق، اعتياد، خشونت، حقوق و مسئوليت هاي شهروندي

امتیاز بندی